Foto: Andres Putting

Möödunud 2012. aasta paistab tagasivaadates kui ettevalmistus millekski uueks, tulevaks. Valmis perioodi 2013-2017 eelarvestrateegia ja põhiosas pandi sõnadesse Saare valla arengukava aastateks 2013-2025. Uus arengukava võetakse vastu eeldatavasti käesoleva aasta esimeses kvartalis.

Nendes kahes dokumendis kirjeldatu hakkab suunama Saare valla arengut eelseisvatel aastatel.

Lõplikku tõde ja vastuseid meie valla tuleviku kohta ei maksa sealt otsida, neid dokumente saab ka vajadusel iga-aastaselt vastavalt muutunud olukorrale korrigeerida, aga üldjoontes on need kaks dokumenti sihtiseadvad.

Möödunud aastal tähistasime ka valla 20. aastapäeva ja Kalevipoja muuseumi avamise 10. aastapäeva. Sellised tähtpäevad meenutavad meile elu ajalisust ja vastutust olnu ning tuleviku ees. Vaadates tagasi olnule saame anda hinnangu oma tegevusele ja see aitab meil seada uusi sihte.

Nii nagu eelnevatel aastatel, on vallavalitsusele väga tähtis heal tasemel avalike teenuste osutamine. Käivitub taas kord parandatud ja uuendatud elektrooniline valitsemissüsteem VOLIS, mis annab avalikkusele paindliku võimaluse volikogu töös osaleda. Volikogu ja valitsuse õigusaktid avalikustatakse käesoleval aastal elektroonilises Riigi Teatajas, täiustatakse isikute andmeturbesüsteeme. Teisipäeviti kella 9.00-12.00-ni on vallavanema vastuvõtuaeg Voorel aktiviseerimiskeskuses ja reedeti 8.00-12.00 Kääpal vallamajas.

Meie kahes keskuses, Kääpal ja Voorel, jätkavad tegutsemist ja avalike teenuste osutamist sihtasutused Kalevipoja koda ja aktiviseerimiskeskus.

Saare Vallavara jätkab meie vara haldajamist, keskkonnategevuste, teehoolduse- ja jäätmehoolduse korraldamist. Toimiv sotsiaalhoolekandesüsteem tagab meie inimestele turvatunde ja stabiilselt jätkub alus- ja põhihariduse andmine meie haridusasutustes.

Käesoleval aastal on kavandatud investeeringud Voore kooli õpikeskkonna parandamiseks ja Voore kergliiklustee osaliseks ehitamiseks. Noorteküla toppamajäänud arendamisele on antud sisse uus hoog, esitatud on taotlus riigilt noorteküla kruntide maa munitsipaalomandisse ostmiseks. Meeldetuletuseks, et eelmisele taotlusele - maa tasuta valla omandisse andmiseks - vastas Vabariigi Valitsus eitavalt. Leaderi meetme, Saare valla ja riigi toel jätkab Kääpa ühistegevuse selts Kääpal endisesse meiereihoonesse külakeskuse ehitamist.

Pärast majanduslanguse perioodi on meie ettevõtjad asunud aktiivsemalt investeerima.

Ettevõtlussektor teeb eelaoleval aastal märkimisväärseid investeeringuid tootmisse. Läinud aastal valmis L.L.House palkmajade ehituseks vajalik tootmishoone Levalas. Aasta lõpus alustas Sadala Agro loomakasvatushoonete ehitamist Voorel.

Usun, et uuel aastal saavad teoks ka meie kodumajapidamistes kavandatud väiksemad või suuremad investeeringud.

Tegusat aastat!