Foto: Ilmar Saabas

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:

Töölepingu seaduse § 48 alusel kokku lepitud valveaja eest makstav tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust, ei ole töötasu, kuna valveaeg pole käsitletav tööajana ja tööülesandeid sel ajal ei täideta. Seetõttu ei saa tasu valveaja eest sisalduda töötasus ega olla selle osa.

Vastavalt sama paragrahvi 3. lõikele on tööaeg see osa valveajast, mil töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. See on tööaeg, mil töötaja asub täitma tööülesandeid, milleks ta valveajal valmis peab olema. Tööaja eest makstav tasu on töötasu ja arvestatakse vastavalt kokkulepitule.