Lasteaia- ja koolilapsed lugemispäeval raamatukogus tarkust omandamas Foto: Kõue Kuulutaja

Teist õppeaastat on mõlemad asutused liidetud ühise juhtimise alla. Harmi Põhikooli nime all omandatakse põhiharidust Uue- Harmi mõisahoones kahes kooliastmes, s.o. I-VI klass ning Habaja lasteaia ruumides antakse lastele alusharidust.

Harmi kooli ajaloomaterjale uurides selgub, et kool asutati tolleaegses Harmi vallas 1843.aastal. Kus täpselt õppetunnid toimusid, see pole teada, ilmselt mõnes talumajas. 1866.aastal renoveeriti kooliks Äksi talu, kus õpiti aastatel 1866-1921. Seejärel andis 1921.a. Harmi mõisaproua Natalie Hoyningen - Huene. häärberi suurima ruumi (praeguse saali) koolitoaks.

Harmi kool on üle elanud nii erinevad riigikorrad kui ka möödunud sajandi 70-ndate lõpus toimunud koolide sulgemise laine. Õpilaste arv on muutunud aegade jooksul nii tõusude kui ka mõõnadega olenevalt sellest, kas tegu alghariduse või tänapäeva mõistes põhihariduse andmisega, kuid viimasel ajal on aasta-aastalt laste arv kahanenud. Nii vähe õpilasi, kui hetkel koolis õpib, ei ole Harmis varem olnud. Peamiseks õpilaste vähenemise põhjuseks on esimese ja teise kooliastme laste väike arv piirkonnas.

Sellest hoolimata hoiab koolipere kokku ning lisaks õppetööle pöörame suurt tähelepanu klassivälistele üritustele ning õpilaste silmaringi laiendamisele. Valikainena on võimalus õppida inglise keelt alates esimesest klassist, lisaks arvutiõpetus, looduskasvatus ja süvendatud ajaloo õppimine (muinasajalugu). Jätkame oma kooli traditsioone, osaleme aktiivselt erinevates projektides ning mõisakoolide programmi töös.

Habaja lasteaed on arenenud samuti muutuste tuules. Siin on olnud eri aegadel nii ööpäevane rühm kui ka eralasteaed. Hoonet on renoveeritud ning mõne aasta jooksul on antud majas peavarju ka Habaja külaraamatukogule. 

Foto: Kõue Kuulutaja

Suuri muutusi kollektiivi töö organiseerimisel tõi kaasa tunamullune kahe asutuse juhtimise liitmine. See andis töötajatele suurema iseseisvuse ja otsustusvabaduse oma töö korraldamisel.

Kui kaks aastat tagasi oli probleemiks, et laste vähesuse tõttu võib kerkida vajadus üks rühm sulgeda, siis hetkel on nimekirjas täpselt kahe rühma jagu mudilasi. Tulles vastu vanemate soovile, on pikendatud lasteaia tööaega. Lasteaed on avatud nüüd õhtul kella seitsmeni.

Alushariduse võimaldamiseks toimub tegevus õppekava alusel, tähistame traditsioonilisi tähtpäevi, teeme väljasõite ning vastavalt võimalusele käime Ardu lasteaias ujumas.

Harmi kool on eriline. Omapärase ja hea auraga hoone asumine iidsete pargipuude all loob turvatunde ja parimad tingimused loovuse arendamiseks. Habaja lasteaia eelisteks on asumine ühel korrusel, avarad ruumid ning avar õueala.

Kõige tähtsamad aga on meie inimesed: lapsed, pered, õpetajad ja kõik teised töötajad. Koostöös, üksteist austades ja aidates, ühiseid väärtusi kandes ja sihte seades, saavutame selle, et meie lastest arenevad ja kasvavad tublid ja aktiivsed inimesed.

Juubeliüritused on planeeritud järgmiselt: 5. oktoobril Harmis ja 11. oktoobril Habaja lasteaias. Siit palve inimestele, kes on käinud Habaja lasteaias või Harmi koolis ning kellel on jutustada mõni tore mälestus, kas mõne õpetaja, töötaja või olukorra kohta, palun pange see kirja ning saatke aadressil kool@harmi.ee. Koostame väikese mälestuste materjali.

Juubeliürituste korraldamiseks on kõikide ideed ja abi teretulnud!