kohver, ametnik, jurist

Kaarma valla otsustajatele on antud edasi vallavalitsuse soov suurendada vallavalitsuse koosseisu seniselt kolmelt liikmelt neljale. Praegu kuuluvad sinna vallavanem Andres Tinno, abivallavanem Urmas Sepp ja finantsjuht Helle Allas. Nii-öelda poliitilise vallavalitsuse neljanda liikmena nähakse Kaarma valla arengu sihtasutuse nõukogu esimeest Margus Männikut. Männik kuulus ka vallavolikogu eelmisse koosseisu, kuid seekord ta Reformierakonna nimekirjas valituks ei osutunud.

Kuna Kaarma vallavalituse struktuuris on lisaks praegusele abivallavanemale ette nähtud veel üks abivallavanema koht, siis neid ülesandeid Margus Männik täitma hakkakski. Tinno tõdes, et abivallavanema kui ametniku tööle võtmine on juba korralduslikult keerulisem ning asja sedapidi ajamine vastab igati seadustele. Seetõttu oleks ka Männiku hüvitise suurus võrdne praeguse abivallavanema Urmas Sepa palgaga.

Loe pikemalt Saarte Häälest.