Klassijuhataja Hele Ojamaa ning I klassi õpilased Kristo Bogdanov, Kaila Erika Viira, Adrian Pajo ja Karl Aleksander Aedla esimesel koolipäeval. Foto kooli kogust Raikküla Valla Leht

Suvest saati askeldasid majas ehitusmehed ventilatsioonitöid tehes. Kui ajakirjanikud käisid kooli alguse valmisolekut kaemas, siis küsiti, kas töö saab ikka valmis?

Õnneks polnud kahtlusteks põhjust, tublid töömehed ning veel tublimad koolitöötajad andsid endast parima, et viimasel nädalavahetusel majale koristamisega veel lõplik lihv anda! Siinkohal suur tänu majandusjuhataja Tiiale, koristajatele Üllele ja Virgele, kes andsid oma panuse, et koolimaja õigeks ajaks puhtaks ja korda sai!

Remonditööd uue katuse all veel kestavad, kuid koolielu ja õppimist see ei häiri.

Kord-korralt ja aasta-aastalt mutub meie maja välis- ja siseilme aina paremaks ja kaasaegsemaks. Koolijuhina julgen öelda, et õpetamine ja õppimine, mis siin seinte vahel ja väljaspoolgi toimub, saab olema üha parem.

Meie selleaastane kõige suurem rõhk on just vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna loomine õppimiseks ja õpetamiseks. Põhitähelepanu alla võtame head suhted, üksteisest lugupidamise ja rahuliku õpikeskkonna.

Arvudest rääkides on juba aastaid koolis 56 õpilast ja lasteaiarühmades 42 last. Lasteaialaste arv aasta jooksul muutub, kohtade olemasolul saab lapsi lisanduda.

Loomulikult ootame ka kooli õpilasi juurde. Esimesse klassi astus sel sügisel neli last, nende klassijuhatajaks on Hele Ojamaa. Uusi õpetajaid õppeaasta alguse seisuga ei lisandunud, sest polnud ka lahkujaid - seda on samuti tore tõdeda.

Artikli ilmumise päevaks on juba toimunud vahvaid ettevõtmisi: käidud klassiekskursioonil Tallinnas ja lõbustuspargis, õppekäigul Silma loodushariduskeskuses Läänemaal ja peetud pallimänguvõistlused ,,Reipalt koolipinki" projekti raames. (Neid korraldanud õpetajate kirjutised on lk 5 - toim.)

Looduseuurimist ja loodusteaduse põhjalikumat õpetamist viib sel aastal loodusringitundides läbi õpetaja Ülli Toomemäe, kes kutsub huvilised õpilased kokku teisipäeviti 7. tunniks ja kahel korral kuus veel topelttundideks.

Viime ellu oma loodusõpetuse õppekava suunda ja kavatseme aasta jooksul veel mitmel õppekäigul käia ja ka õues õppida. Lisaks saab koolipere väljasõitudel käies avardada oma maailmapilti ja sotsiaalseid oskusi.

Septembri lõpus tähistasime väärikalt oma koolimaja 23. sünnipäeva. Peonädalal käis külas vilistlasi ja teisi häid inimesi, pidulik aktus oli 27. septembril. Traditsiooniliselt kuulub meie kooli sünnipäeva juurde jooks Kabala kablutamine, mis seekord toimus 30. septembril.

Tore, et õppeaastat saab alustada väga pidulikult pühendusega oma kooli sünnipäeva auks. Tore on ka see, et ees on ootamas terve aasta vahvaid tegemisi, õhinaga õppimist ja heade sõpradega koosolemist. Jätkugu kõigil jõudu ja positiivsust terveks kooliaastaks!