Eelmisel kevadel toimus kaitseväe suurõppuse «Kevadtorm» raames Tallinna teletorni juures Kaitseliidu näidislahing, kus peeti kinni terroristid. Esiplaanil Nõmme malevkonna pealiku abi nooremleitnant Jürgen Sarmet Foto: Priiit Simson

Nõmmel on mitmeid organisatsioone, mille tegevuse algus ulatub aastakümnete taha. Üheks selliseks on ka näiteks Kaitseliidu Tallinna maleva Nõmme malevkond. Praegu on Nõmme malevkonnas ligi 330 tegevliiget, lisaks veel Naiskodukaitse ning Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Nõmme rühmad.

Nõmme malevkonna pealik leitnant Aivar Pilv kinnitab, et Kaitseliit on küll sõjaväeliselt korraldatud organisatsioon, kuid selle tegevus loob riigikaitsevõimet tervikuna, mitte ainult sõjaväelist väljaõpet andes ja korraldades.

Malevkonnapealiku sõnul on Kaitseliiduga liitujal võimalus valida nende tegevuste hulgast, mida malevkond pakub (õppida oskusi erinevates tingimustes hakkama saamiseks, osaleda sõjaväelises väljaõppes, õpetada teisi), aga võib ka ise algatada ja läbi viia Kaitseliidu eesmärke toetavaid tegevusi. «Kaitseliidu liikmed saavad panustada vabatahtliku tegevusega nii riigi kui ka oma kodu kaitsesse. Lisaks on võimalik läbi Kaitseliidu saada oma hobile suuremat tähelepanu ja väljundit kogemuse jagamise või mõne kogutud kollektsiooni näitamisega. Või siis tegeleda noortetööga, näiteks mõnes koolis riigikaitse tunde läbi viies, noorkotkaste ja kodutütarde tööd korraldades või mõnes sportlikus ettevõtmises malevkonna nime all kaasa lüües,» selgitas Aivar Pilv.

Pilve sõnul saab elanikkonna laias laastus jagada kolmeks: abivajajad, abiandjad ning ise hakkama saajad. «Kaitseliidu väljaõppelise tegevuse tulem on esimese grupi vähendamine ja teiste suurendamine. Näiteks on Kaitseliidu liikmed läbinud esmaabikoolituse lähtudes lahingutingimustest ning iga õnnetuse korral ei pea ainult kiirabile lootma. Mõne väikese ulatusega kriisi puhkedes on võimalik kiiresti organiseeruda selle lahendamiseks või eskaleerumise vältimiseks. Seda kõike selleks, et ise olla valmis ja võimeline nii oma kodu, tänava kui ka linnosa turvalisuse suurendamiseks ja tagamiseks,» rääkis Pilv. «Võib-olla tekib nii mõnelgi küsimus, et milliseid kriise praegusel ajal likvideerida on vaja? Näiteks saab siinkohal tuua keskkonnareostused, inimeste metsa eksimise või metsatulekahjud. Kui kümmekond aastat tagasi toimus Pääsküla rabas põleng, olid ka Nõmme malevkonna liikmed kustutajate seas. Siis võttis meiega ühendust inimesi, kes tahtsid päästetöödes kaasa lüüa ning osalesid malevkonna allüksuste ridades, olemata organisatsiooni liige. Vandaalitsemise vältimiseks tuli organiseeruda ka 2007. aasta pronksiöö sündmuste tõttu.»

Lisaks on Kaitseliit väga paljusid erinevaid eri- ja elualasid ühendav organisatsioon, kus on võimalik leida abi ja lahendusi erinevatele organisatsioonivälistele probleemidele.

Väärtustatakse ajaloolisi traditsioone

Nõmme malevkonnal on kindel roll ka mitmetel traditsioonilistel linnaosa üritustel. Alati ollakse lippudega väljas 2. veebruaril Nõmme Rahu kirikus Tartu rahulepingu mälestusteenistusel, 14. juunil Pääsküla jaama juures juuniküüditamise mälestusüritusel ning paaril viimasel aastal 22. märtsil tähistataval Nõmme vapi ja lipu päeval. Viimase tähtpäeva pidamiseks tegi mõne aasta eest kodanikualgatuse korras ettepaneku Emeli Schmidt, kes on ka ise Nõmme malevkonna liige. Sellest kevadest paneb Nõmme malevkond õla alla ka Rabajooksu korraldamisele, organiseerides jooksust osavõtjatele kuuma tee.

Nõmme malevkond hoiab ja väärtustab tugevalt ajaloolisi traditsioone. «Kuigi kuulutakse Tallinna maleva koosseisu, on Nõmme malevkonnal oma iseseisvusaegne sümboolika: käiseembleemil Nõmme linnaosa sümbolina männioksad ja kuldne N-täht, tähistamaks liivapinnast. Malevkonna lipul on üks pool Nõmme linnaosa lipu värvides, teisel küljel on Kaitseliidu üldlipp – vapiga kotkas kollasel taustal,» lisas Pilv.

Vasta küsimustele ja võida auhind! Millal loodi Nõmme malevkond? Nimeta kolm põhjust (kokku on neid kaheksa), miks liituda Nõmme malevkonnaga. Vastused küsimustele leiate Nõmme malevkonna koduleheküljelt www.malevkond.ee . Vastuseid oodatakse 2. märtsini aadressile nomme@malevkond.ee . Võitjate nimed avaldatakse 7. märtsi Nõmme Sõnumite paberlehes.

Õigesti vastanute vahel loositakse välja viis auhinnakomplekti.