(Foto: Delfi) Eestielu

Riigikaitse ei hakka mitte lahinguväljal, vaid palju varem. Riigikaitse laiemas mõttes saab tegelikult alguse juba noortest inimestest ning nende isamaalisest kasvatusest, mistõttu on Kaitseliit oma eriorganisatsioonide Noorte Kotkaste ning Kodutütarde kaudu võtnud oma eesmärgiks oma liikmete võimalikult eeskujulikeks ning väärikateks Eesti kodanikeks kasvatamise. Eesti ajaloo, riiklike tähtpäevade ja hümni tundmine, füüsilise tegevuse ja tervislike eluviiside propageerimine, maastikul liikumise ja hakkamasaamise õppimine ning tugevad sõprussidemed on vaid mõned märksõnad, mis noori kotkaid ning kodutütreid nende tegevustes iseloomustavad.

Samuti üliolulist rolli riigikaitses mängib heidutusvõime – elanikkonna tugev kaitsetahe, austus oma riigi, kaasmaalaste ning meie iseseisvuse vastu ning valmidus seda vajadusel ka relva abil kaitsta, võib olla potentsiaalsetele vaenujõududele märksa suuremaks vastuargumendiks meie riigi ja rahva kallale mittekippumiseks, kui näiteks 1000 suurtükki või haubitsat. Selle kaitsetahte ning ka kaitsevõime tugevdamiseks toimub Kaitseliidus pidevalt tegevusi, kus erinevate ürituste ning õppuste kaudu oma liikmeskonna valmisolekut kasvatada.

Kaitseliit suudab edukalt täita ülesandeid, mis on seotud sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamisega, loodus-ja muude suurõnnetuste tagajärgede likvideerimisega ning osalemisega rahvusvahelises kaitsekoostöös.

Kuid ei maksa arvata, et kõik Kaitseliidu tegevused vaid metsas sõjalise väljaõppe harjutamisega piirduvad. Ka Eesti riiklusele oluliste tähtpäevade meenutamine ja tähistamine, selle puhul sinimustvalgete riigilippude ning mälestusmärkide juures langenute ja kannatanute mälestuseks küünalde süütamine, samuti koolides riigikaitseõpetuse tundide läbiviimine ja riigikaitsest rääkimine ning kas või näiteks Järvamaalt pärit admiral Johan Pitka auks sel aastal juba viiendat korda toimuva rahvamatka korraldamine, on vaid mõned tegevused, millega kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored kotkad ning kodutütred igapäevaselt tegelevad ning seeläbi oma panuse riigikaitsesse annavad.

Eesti riiki saab hoida ja kaitsta aidata igaüks, Kaitseliit on selleks üks võimalus, mis koondab üle Eesti enam kui 20 000 inimest, olgu nad kooliõpilased, talupojad, haritlased, pereemad või ettevõtjad, keda kõiki ühendab üks soov ja kutsumus – olla üksteisele ning Eesti Vabariigile toeks ning aidata meie riiki hoida ja kaitsta. Hea järva-jaanilane, kui tunned endas soovi selle eesmärgiga ühineda, siis tea, Järva malev ootab sind.

Kaitseliidu üheks ülesandeks on väljaõppe ning ürituste kaudu oma liikmeskonna kaitsetahte ning – võime suurendamine ning seeläbi ka heidutusvõime kasv – teadmine, et vajadusel on Kaitseliidul välja panna mitukümmend tuhat isamaaliselt meelestatud ning kodumaad ja rahvast kaitsta soovivat inimest on suur jõud, mida ei saa alahinnata ükski agressor.

12. märtsil korraldab Kaitseliidu Järva maleva Koeru üksikkompanii Järva - Jaanis nii Kaitseliitu kui selle eriorganisatsioone tutvustava ürituse, mille eesmärgiks on näidata organisatsiooni seestpoolt, rääkida ja näidata meie igapäevast tegevust ning kutsuda kohalikke inimesi üles endaga liituma.

Laupäeval kell 10.00 Järva - Jaani kultuurimaja juures aset leidval üritusel on esindatud nii kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored kotkad kui ka kodutütred, samuti on võimalus tutvuda Järva maleva käsutuses oleva varustuse, relvastuse ja tehnikaga ning saada vastuseid Kaitseliidu eesmärke, ülesandeid ning tegevusi puudutavatele küsimustele. Oodatud on kõik huvilised ning tegevust ja avastamisrõõmu jagub kogu perele!