Nõlvaku lasteaia eskiis (Foto: Saue vald)

Nõlvaku lasteaia ehitustööd lähevad kokku maksma 2 024 483 eurot koos käibemaksuga.  Sellest EL Regionaalarengu Fondi toetus on planeeritud 1 632 709 eurot.

Nõlvaku lasteaia ehitustööde valmimise tähtaeg on 14. juuni 2012. Projekteeritud on kuus rühmaruumi kokku 120 lapsele, millest üks rühm Saku vallale. Samuti tuleb lasteaeda muusikasaal, võimlemissaal, loovustuba ja väike ujumisbassein. Lisaks ka köök tervisliku toidu valmistamiseks kohapeal ning personaliruumid.

Lasteaia netopind on 1600 m2 ning see tuleb kahekorruseline, väga kompaktne ja energiasäästlik, parima võimaliku sisekliima ja kaasaegseima tehnoloogiaga. Kütteks ja tarbevee soojendamiseks kasutatakse maasoojuspumpa, päikesekollektoreid ja pelletikaminat.

Neto küttevajadus on vaid 15 kWh/m2 aastas. Kogu lasteaia kütteks kulub sama palju energiat kui tavalise ühepereelamu kütteks. Kasutatakse tervisesõbralikke ja toksiliste ainete vabasid ehitusmaterjale (naturaalne linoleum, puit, puitkiud helisummutusplaadid, looduslikud värvid, kivi). Automaatikasüsteemi abil kontrollitakse hoone valgustust, ventilatsiooni- ja küttesüsteeme. Ruumide temperatuuri ja õhuvahetust reguleeritakse lisaks aeg- ja sündmusprogrammile ka ruumi hõivatuse järgi. Suvist ülekuumenemist välditakse lääne- ja lõunapoolsete akende välisruloode automaatse juhtimisega.

„Ehitatav lasteaed on Eesti kõige energiatõhusam ja innovaatilisema tehnoloogiaga hoone. Lisaks on see ka väga ilusa funktsionaalse arhitektuuriga," sõnas projektijuht Meelis Linnamägi.

Saue valda Nõlvaku lasteaia rajamise projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond meetme "Kohalike avalike teenuste arendamine" projekti „Saue valla ja Saku valla koostöös  Nõlvaku lasteaia ehitus Laagri alevikus" raames.