Erki Korp
Õpetajate päeva on Nõmmel tähistatud erinevalt – eelmisel aastal oli uhke kontsert ja kohvilaud Nõmme kultuurikeskuses. Tänavu otsustasime selle tähistamise lükata novembrisse, sest just siis toimub lavastuse «Kahesaja-aastane mees» esietendus. Novembris möödub Nõmmele linnaõiguste andmisest 86 aastat ja see näidend räägib Nõmme rajajast Nikolai von Glehnist. Oleme palunud kooli- ja lasteaiajuhtidel edastada kutsed oma asutuse parimatele õpetajatele, et seekordset õpetajate päeva tähistada Glehni lossis ja nautida etendust.

Linnaosa koolides või lasteaedades käies teeb alati rõõmu, et meil Nõmmel on väga head õpetajad, samuti kooli- ja lasteaiajuhid. Nõmme lapsevanemad võivad olla kindlad, et nende lapsed on väga heades kätes.

Tunnustamist väärivad kõigi Nõmme koolide ja lasteaedade traditsioonid ning see, et neid traditsioone on mõnes haridusasutuses hoitud lausa sadakond aastat. Nädalapäevad tagasi olin Tallinna haridusameti koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013–2021 «Lasteaiakoht igale lapsele» avalikul tutvustamisel Õpetajate Majas. Nõmme osas näeb programm ette lasteaiakohtade kasvu ligi 650 võrra ning see annab omakorda märku sellest, et olemasolev koolide võrgustik säilib ja vajadus koolikohtade järele kasvab.

Mulle meeldis haridusameti tehtud analüüsi puhul see, et programmi koostamisel oli arvestatud erinevate linnaosade rahvastikukasvu trende, samuti ei keskendutud vaid uute kohtade loomisele, vaid korrastatakse ka olemasolev lasteaedade võrgustik.

Kindlasti on siin juba praegust koolikohtade täitumust ja osa koolide ülerahvastatust arvestades vajalik järgmise paari aasta jooksul renoveerida Pääsküla gümnaasium, et võimaldada lastele kaasaegne õpikeskkond.

Loodan, et juba 1,5 aastat Nõmme halduskogu menetluses olev Nõmme üldplaneering võtab neid trende arvesse ning halduskogu seisab üldplaneeringu vastuvõtmise eest, mis küll haridusasutuste võrgustikku puudutab põgusalt, kuid kus prognoositakse Nõmme elanikkonna suurenemist 40 000 inimeseni.

Seekordne õpetajate päev saab olema eriti väärikas Nõmme põhikoolis, sest tähistatakse kooli 90. sünnipäeva.

Palju õnne kõikidele õpetajatele!