Jõgeva linn

Ameerika president Theodore Roosevelt on öelnud "Elu kõige suurem kingitus on teha kogu hingest tööd, mis on tegemist väärt". Õpetaja töö on üks neist. Õpetaja elukutse on tähtis ja vajalik. Õpetaja on inimene, kes suunab meie mõttemaailma ja annab suuna tulevikuks. Sellega kaasnevad suured ootused ja vastutus. Samas on õpetaja ise selle vastutuse võtnud ja tajub oma missiooni. Oma olemuse, huvide ja suhtumisega saavad õpetajad noori inimesi mõjutada. Õpilased mäletavad õpetajate poolt välja öeldut, mis on neid pannud teistmoodi mõtlema ja oma elus tegutsema. Õpetajal peab jätkuma vaadet 360 kraadi. Silmad peavad olema nii ees kui taga, vasakul ja paremal. Silmaring peab ulatuma Hiina müüri taha ja kaugele üle mere. Läbi laia silmaringi avaneb ka õpilaste maailmavaade, mis viib neid õigele teele ja eesmärkide poole. Õpilaste hea käekäik on ju ka õpetajate suurimaks sooviks. Olete tublid olnud ja Jõgeva linna poolne tunnustus tuleb hästi tehtud tööst ja hoolivusest õpilaste suhtes. Eelmisel neljapäeval tõid muusikud teieni südamlikud sõnad ja helid. Hea ja mõnus kontsert andis häid mõtisklusi ja emotsioone edaspidiseks. Hetkeks peatus aeg, puhkas mõte, rahulolu tehtud tööst ja loodud väärtustest.

Aga täna on õpetajad taas argipäeva toimetustes. Ka keset argipäeva ja sügishallust ei tohi unustada õpetajaid ja nende väärtust. Peame silmas pidama, et ka õpetaja on inimene. Tal on oma pere, sõbrad, huvid. Omad unistused ja eesmärgid.

Ma soovin õpetajatele kirge ja armastust oma töö vastu, sest ainult vaimustunud õpetajad suudavad õpilasi innustada. Jõudu ja hoolivust meie laste ja õpilaste kasvatamisel ning õpetamisel.

Tulevad ju tänasest koolipingist meie tulevased teadlased, arstid, õpetajad, ettevõtjad. Septembri lõpus ja oktoobrikuus olid traditsiooniliselt ka ettevõtlusnädala sündmused. Maavanema Viktor Svjatõševi visiidil Jõgeva linna ettevõtetesse nähti palju uusi tegevusi kui ka varasemat kogetut.

Jõgeva linnas on püsinud stabiilne ettevõtluskeskkond. Aastate jooksul on ettevõtjate arv natuke isegi kasvanud. Meie suured ja head tööandjad on jätkuvalt Jõgeva Haigla, Jõgeva Majandusühistu, Valmeco, Softcom, Vooremaa Teed, Jõgeva Elamu, nordlanden, Belander Grupp, Agrochema, Tammel ja paljud teised tublid ettevõtjad. Rõõm on tõdeda, et linna toitlusasutuste valik on taas laienenud ja püsib mitmekesine ning stabiilne. See sõltub paljuski ka meie endi tarbimisharjumustest. Kuulen tarbijatelt tihti, miks linnas üht või teist pole. Ettevõtja pakub teenuseid lähtuvalt sellest, milliseid teenuseid kohalik tarbija kasutab regulaarselt. Kahtlemata on ka ettevõtjal tarbijate meelitamiseks midagi rohkemat ära teha. Saan siin soovida vaid head koostöö ettevõtja ja kliendi vahel.

Hea meel on ka, et oktoobrikuuks on saanud valmis ka mitmed ehitised nagu Estakaadi tänava lõik, Olerexi teenindusjaam, reisirongide uus ooteplatvorm koos ülekäiguradadega, jalg- ja jalgrattatee Piiri tänaval. Sõlmitud on lasteaed Karikakar ehitustööde leping ja ettevalmistavad tööd algavad see nädal.

Uute arengute osas saate kõik kaasa rääkida aga Jõgeva linna arengukava avalikul koosolekul 30. oktoobril kell 18.00 Jõgeva kultuurikeskuses. Ikka head arengut soovides