Foto: Epp-Mare Kukemelk

Kaunis ja alati oodatud jõuluaeg on ikka olnud mõtiskluste jaoks avatud.

Seda eelkõige iseenda, oma lähedaste, sõprade ja kõikide nende inimeste suhtes, kellega lävitakse, kellega koos jagatakse töötegemisi, kellest peetakse lugu ja kellega oma igapäevatoimingutes arvestatakse.

Seepärast lubatagu mul heita põgus pilk mööduval aastale ja mõtiskleda ettevõtmistest. mis olnud ja mis ees ootavad.

Hariduse- ja kultuurielu, noored - on olnud aegu meie huviorbiidis ja soovides. Käesoleval aastal alustas oma tegevust heade soovide ja mõtetega Toila valla Avatud Noortekeskus.

Toila Gümnaasium, oma eelneva pika ajalooga, jõudis 55. verstapostini gümnaasiumihariduse andmisel.

Värvi lisas ja hästi tore oli näha ja tunda Naksitrallide tegemisi, vahest ehk vähem tunnetada aga ikkagi mõnusaid Naerumere toimatamisi.

Hinnatud ning mitmekesised olid Toila ja Voka raamatukogude üritused.

Juba sissetallatud rada pidi käisid aastaga kaasas traditsioonilised ettevõtmised kultuurivallas, millele on alus pandud tublide inimeste poolt aastaid tagasi ja mis on ammu välja kasvanud väljaspoole valda - maakonda, riiki ja kaugemalegi.

Vahest tekitasid ehk vastakaid arvamusi ja tundeid otsused, mis langetati Toila Seltsimaja ja Voka olemehoone renoveerimise osas. Soov on aga iseenesest ehe vahest ehk proosalinegi, tuua tagasi elu, süda ja hing ning aktiivne tegevus sinna, kus ta aastaid tegelikult oli.

Hea sõnaga on elanike poolt vastu võetud vallavolikogu ja -valitsuse poolt langetatud otsus liita valla kommunikatsiooni võrku Lõokese ja Ööbiku tänava elamurajoon ning lõpetada vaidlused, mis kaasnesid pikemat aega ebastabiilse olmeprobleemiga vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisel.

Ihukarastuse tarbeks sai alguse nii valla elanikele kui sõpradele rajatav Tervisrada.

Ettepoole vaadates on ju majanduselu ja tegevus see, mis sekundeerib ka eeloleval aastal nii hariduses, kultuuris, tervishoius. Viimase osas eelkõige inimväärikuse ja sõbralikkusega.

Majanduse osa puudutab jätkuvalt alustatud renoveerimisi seltsimaja ja olemehoone osas, soov alustada Naksitrallide lasteaia kohendamisega.

Aasta algusest, vastavalt vallavolikogu ja -valitsuse otsustele, alustab tegevust valla asutus Toila sadam, lootuses koondada aegu olnud eriarvamused ühe lahendi alla.

Elanikkonnale joogivee parema kvaliteedi tagamiseks alustatakse eeloleval aastal veetöötlusjaama kahe järgu rajamisega, mis päädib pikemajalise vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.

Aga see kõik on eelolevate aastate pikem plaan ja pikema jutu teema.

On jõulud.

Hea on mõelda, et elu on mind kokku viinud enamasti heade inimestega.

Võin seda jätkuvalt kinnitada ja lihtsalt tänada kõiki, kellega mul on olnud õnn nii tööalaselt kui ka lihtsalt igapäevastes kokkusaamistes ja töövälisest aktiivsest koostegevsusest rõõmu tunda.

Soovin imelist jõuluaega, häid jõulupühi, kaunist lõppevat aastat.!

Usun soovide ja heade mõtete täitumist uuel algaval 2013. aastal.