Linnamäe hüdroelektrijaam Foto: Tiit Blaat

Eesti Energia, kes rendib Jõelähtme vallalt kinnistut, kus tamm ja hüdrojaam asuvad, on Linnamäe paisul hüdroenergiast elektrit tootnud 2002. aasta lõpust. Et tegu on kaitsealaga, on seal toimetamiseks vaja vee-erikasutusluba, mida Eesti Energia on aastate jooksul taotlenud neljal korral ja selle ka saanud. Praegune luba kehtib käesoleva aasta lõpuni.

Et tootmist ikka jätkata, on ettevõtte esitanud taotluse uue vee-erikasutusloa saamiseks. Algatatud on keskkonnamõju hindamise (KMH) programm, millega hinnatakse muuhulgas ka tammi ja elektritootmise mõju Natura ala kaitse-eemärkidele. Eesmärgiks on muuhulgas lõhe kaitsmine – kala peab vabalt liikuda saama.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtini sõnul näitavad Jägala jõel läbiviidud uuringud, et Natura kaitseväärtused on seal osaliselt säilinud, sealhulgas ka taastamisväärtus, mistõttu Jägala loodusala Natura võrgustikust välja arvata ei saa. Natura eesmärkide saavutamise vajadus aga tähendaks paisutuse likvideerimist.

Loe edasi Harju Elust.