Foto: Ilmar Saabas

Selleks, et arendada noortes ettevõtlikku mõttelaadi ja õpetada äritegevuse põhimõtteid, on plaanis Kehtna valla 8. ja 9. klasside õpilaste seas läbi viia ainult õpilastele mõeldud Eesti Junior Achievementi (JA Eesti) minifirmade programmile vastav õppeprogramm.

Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma (gümnaasiumiastme õpilastele) programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks. Programmi eesmärk on aidata õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi õpetajad, konsultandid ja erinevad koostööpartnerid.

Minifirma (MF) luuakse selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust. Õpilane saab praktilise kogemuse väikeettevõtte loomisest, juhtimisest ja lõpetamisest.

Lisaks sellele annab läbitav programm noorele kogemusi, oskusi ja teadmisi, mis arendaksid neis ettevõtlikkust ning julgust olla tulevikus iseendale tööandjaks, realiseerides konkreetseid äriideid, et pakkuda tööd endale ja teistele.

Projekti „Minifirmade õppeprogramm Kehtna valla noortele" toetab LEADER-i Raplamaa Partnerluskogu ja seda viib läbi MTÜ Noored ISE koostöös MTÜ-ga Sebra Koolitused.