Leelo-Reet Bartels tänas Tõnu Karu ja Heiki Kukke Valdur Vacht

Tänuõhtu avas Tõnu Karu. Ta võttis telefoniühenduse Viljandiga, kus vastas Jan Uuspõld.

Kõigile kuuldavalt vestles Jan oma klassijuhataja Liivia Telgmaaga. Tõnu pakkus kõigile, kes teevad annetuse Rudolf Oja fondile, õunu Rudolf Oja aiast. Katrin Mandel esitas kaks laulu.

Sõna sai luuletaja Helvi Jürisson. Tema ees laual lebasid eelmisel päeval trükikojast tulnud kaunilt kujundatud (Mari Kaljuste) luulekogud „Selle ilma kõlakojas". Enamik selle kogu luulet on kirjutatud Keilas.

Poetess meenutas kauast kodulinna soojade sõnadega. „Keila on väärt linn elamiseks." Lõpuks luges uuest kogust luuletused „Oktoobrikuu" ja „Sügis".

Karl-Martin Sinijärv nimetas kolme asja, mis talle Keilaga seostuvad, muuhulgas ka seda, et siia ja siit ära saab rongiga, mis „on ühe korraliku linna tunnus". Kiitis Helvi Jürissoni ja rõõmustas luulekogu ilmumise üle.

Siiri Sisask jutustas kõigepealt oma sõprusest Helvi Jürissoniga ja laulis seejärel tema sõnadele loodud laulu.

Kohal olid luuletaja lapsed. Peeter Volkonski kommenteeris lühidalt, et kool on tema meelest alati olnud keskel ja keskus.

Kerttu Soans analüüsis veidi ema luulet, mis väärtustab ja on nagu paat, millel rahulikult sõita. Elu Keilas oli temale armsa väikelinna elu, seikluslik ja mitmevärviline.

Sõna said Ago Kokser, Andi Kivinukk ja Hannes Kuhlbach.

Veel laulis Keila kunagine muusikaõpetaja Märt Hunt.

Tänuüritusel olid kohal ka mitmed endised pedagoogid. Väga nooruslik keemiaõpetaja Thea-Mai Alavina, lugupeetud emakeele õpetaja Liivia Telgmaa ja tema matemaatikaõpetajast abikaasa Aksel Telgmaa, kauaaegne algklasside õpetaja Mai Valberg, armastatud vene keele õpetaja Leelo-Reet Bartels, austatud autoõpetuse õpetaja Vello Salandi ja küllap veel teisigi. Sõna võttis Leelo Bartels, kes ühtlasi tänas kokkusaamise korraldajat Tõnu Karu ja idee andjat Heiki Kukke.

Kunagine keilalane Siiri Sisask ei olnud kiidusõnadega kitsi ja käis välja mõtte korraldada koolis kontsert, teda toetas Kate ja saal aplodeeris.

Kõik sõnavõtjad tervitasid õpetaja Liivia Telgmaad saabuva juubelisünnipäeva puhul.

Selle aasta lõpp on õpetajate juubelitest eriti rikas. Keila Lehel õnnestus välja selgitada päris pikk nimekiri: Siiri Lepikult, Lii Sepp, Anne-Urve Kurve, Leelo-Reet Bartels, Kadri Saidlo, Hurmi Väljamäe, Velda- Marie Laurend ja jõululapsena Keila Keskkooli 1. lennu juhataja Leili Venda. Nimekiri ei ole kindlasti täielik - isegi uuriv ajakirjandus ei ole kõikvõimas.

Keila Leht õnnitleb juubilare Helvi Jürissoni luuletusega autori äsja ilmunud kogust.


Eestlased
on varsakabjainimesed,
eestlased on ülaseinimesed.
Nemad on märkide märkajad,
ikka ja jälle tärkajad.

Nemad on varsakappajad,
uut loovad ja vanas lappajad,
sinisilmsed, kuid hetke
passijad,
tõenõudjad ja vahel vassijad.

Nemad on just nagu
paiselehed -
kikkis naised ja laiad mehed.
Hädas kokku tulevad rüsinal
Eestimaal igipüsival.