Kiwanis on jõudnud Tartusse. Pilt infopäevalt. Foto: Kiwanis Keila Leht

Linnas tegutsevad kolm klubi - Keila Kiwanise Klubi, naisteklubi Kinake ja Juunioride klubi on linna- ja piirkonnarahvale aastatega juba tuntuks saanud. Viimastel aastatel on olnud silmapaistev ka meie klubide aktiivsus väljaspool kodukohta.

Kolm aastat tagasi loodi klubi Tallinnas ning üheskoos korraldati aprilli algul infopäev Tartus. Nüüd võime öelda, et ka Tartus on kogunenud Kiwanise idee ümber inimesi, kes peavad juba konkreetseid plaane, mida Tartu laste heaks ära teha. On ju Kiwanis International eelkõige laste tervise ja arengu soodustamiseks loodud vabatahtlik heategevuslik ühendus.

Saksamaa Kiwanise piirkond on Eesti klubidele olnud pikka aega toetajaks ja „vanemaks vennaks", kuid viimasel ajal oleme muutunud sakslastele pigem partneriteks meie heategevusühenduse laienemisel teistesse riikidesse. Selle aasta augustis asutatakse Kiwanise klubi kaunis Lõuna-Leedu kuurortlinnas Birštonases, mis on Keila sõpruslinn. Oleme meie liikumise vastu äratanud huvi ka teistes Keila sõpruslinnades - Siguldas Lätis ja Keravas Soomes.

Kiwanise nukutegu on tähelepanu äratanud mitmel pool Euroopas. Foto: Kiwanis
Keila Leht

Sakslased ja ka teiste riikide kiwanislased on märganud eestlaste aktiivsust ja tulemuslikku tööd ühenduse põhieesmärkide nimel. Paljudele Keila elanikele on juba tuntud riidenukutalgud, mille käigus oleme Tallinna Lastehaiglale aastate jooksul valmistanud üle 10 000 nuku. See tegevus on tähelepanu äratanud mitmel pool Euroopas ja Tartuski, kus tärkav klubi on lubanud ka hakata sealsele lastehaiglale nukutegu korraldama. Meie klubid on juba aastaid korraldanud rahvusvahelisi laste- ja noortelaagreid, mis on kasvanud vaid naaberriike hõlmavast üritusest üleeuroopaliseks suurprojektiks, kus eestlased on võtmepositsioonidel tänu meie tõestatud korralduslikule oskusteabele.

Meie klubikaaslane Urmas Kuus on 2013-2014 hooajal Baltimaade ja Soome Kiwanise piirkonna esindaja üleeuroopalises juhatuses, Sandra Kuus aga üks kahest noorest, kes esindavad noori Kiwanise Euroopa nõukojas. Üleilmse Kiwanise organisatsiooni president austerlane Günther Gasser on lubanud tuleva aasta alguses tulla Keilasse, et oma silmaga veenduda, kuidas meie edukad klubid tegutsevad!

Meie tulemusliku tegutsemise aluseks pole aga miski muu kui kogukonna ja kogu ühiskonna elu vastu huvi tundvate Keila linna ja valla elanike soov üheskoos midagi reaalset ära teha. Loomulikult on klubide tegevus palju mitmekesisem kui vaid nukkude valmistamine ja noortelaagrite korraldamine - me osaleme talgutel, viime läbi väiksemaid heategevuslikke üritusi, toetame Haiba lastekodu jms. 29. juunil läheme Maidlasse, kus asub lastekodu Haraka Kodu, et ehitada sinna kiviaed. Meie klubid ootavad ka kõiki teisi hakkajaid inimesi, kellel on huvi ja võimalusi midagi teiste heaks ära teha, osalema meie talgutel! Maailma paremaks elukohaks muutmine algab meie koduõuelt!