Keila raudteejaam Foto: Andres Putting

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond hakkas 2015. aastal rahastama toetusi, et raudteejaamades ehitada välja nüüdisaegsed ühendused muude liikumisviisidega. Pärast uute rongide tulekut on rongireisijate arv pidevalt kasvanud – 2015. aasta jooksul kasutasid rongireisijad Keila raudteejaama ligi 760 000 korral.

Võrreldes 2014. aastaga kasvas rongireisijate arv läbi Keila kulgeval läänesuunal tervikuna 11 protsenti ja sõitjate arv on jätkuvalt kasvutrendis.

Kui enamus reisijaid tulevad rongile või lahkuvad jaamast jalgsi, siis järjest rohkem on neid, kes tulevad raudteejaama auto, bussi, marsruuttakso või jalgrattaga.

Keila linnavalitsus pidas oluliseks, et kogu raudteejaama piirkond saab uue ilme, et keilalastel ja linna külastajatel oleks mugav ja säästev kasutada erinevaid transpordivõimalusi.
2015. aastal algatas linnavalitsus kohe projekti koostamist. Eelprojekti koostajaks valiti OÜ Roadplan, kes tegi vähese ajaga imelist tööd ja me saime õigeks ajaks saata projekti eelkontrolli ja koos taotlusega esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). Pärast mitut komisjoni otsustas KIK Keila linna projektile raha eraldada, mis tähendab 810 780 eurost eelarvet erinevate ühendusvõimaluste väljaehitamiseks raudteejaamas. Sellest summast 16 protsenti jääb Keila linna kanda. Projekt hõlmab maa-ala ajaloolise jaamahoone ehk kohvik Kegeli juurest kuni praeguse turuplatsi lõpuni. See annab liiklus- ja parklakompleksi funktsionaalse terviklahenduse – arvestatud on nii jalgrattureid, jalakäijaid, autosid kui ka väikebusse. Mälestuskivi juurde rajatakse puhkeala, kus oleks ilus haljastus koos pinkidega. Lisaks tuleb sinna jalgrattahoidla – mugav võimalus jalgratturitele ajaks, kui ise rongiga Tallinna või mujale sõidetakse. Seni Keilas jalgrattahoidlat ei ole.

Kuni turuplatsini rajatakse korralik kergtee ala ja sealt kuni turuplatsi lõpuni tuleb Pargi ja Reisi parkla kuni 56 autole. Parkla võtab enda alla poole praegusest turuplatsist ja seda nii, et paralleelselt Uue tänavaga tulevad kohad autodele ja raudteepoolne ala jääb turule, mille rentnikult ootame tulevikus samuti uut nüüdisaegset väljanägemist, et sellest saaks õdus kauplemiskoht nii ostjatele kui ka müüjatele.

Parklasse on plaanitud ka bussiootepaviljon, mis võimaldaks vähemalt Keila linnaliini busside ja marsruuttaksode peatuse üle viia uude kohta.

Projektis on arvestatud universaalse disaini põhimõtetega, et mugavalt saaksid reisida ka liikumis- ja nägemispuudega inimesed.

2016. aastal viisime läbi projekteerimis- ja ehitushanke ning tänaseks on teada ka ehitaja. Keila linna raudteejaama ala ümberehitust hakkab projekteerima ja ehitama Lemminkäinen Eesti AS. Kogu projekti maksumus on sellel aastal ligi 420 000 eurot. Pärast projekteerimist algab ehitus ja tööd peaksid valmis saama eeldatavalt 2017 sügisel. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Ühtekuuluvusfondist.