Foto: Priit Simson

„Keila valla jaoks on tegemist ajaloolise päevaga – esiteks jõudis tänasega meie jaoks finišisse tänavu 31. märtsil alanud protsess, mil Keila vallavolikogu otsustas esitada naaberomavalitsustele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks,“ lausus Keila vallavolikogu esimees Aleksei Šatov. „Teiseks tähendab see ka seda, et 2017. sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste järgselt kandub Keila valla kui kogukonna vaim edasi ühiselt loodavasse uude omavalitsusse nimega Lääne-Harju vald – seda muidugi eeldusel, et meie partnerid on oma volikogudes ühinemise poolt.“

Keila vallavolikogu haldusreformi komisjoni esimehe Silver Teesalu sõnul kujunes volikogu otsus üksmeelseks. „Tegemist oli ootuspärase ja praegustele oludele vastava mõistliku sammuga, arvestades muu hulgas ka hiljuti toimunud kohaliku rahvaküsitluse tulemust, “ märkis ta. „Haldusreform on riigi poolt käima lükatud, see soosib omavalitsuste vabatahtlikku liitumist ning asjaga venitamine ei too lõppkokkuvõttes kellelegi kasu - arukam on pilk suunata ettepoole, mitte klammerduda minevikku.“

Keila vallavanema Jaan Alver hinnangul võiks ka teiste omavalitsuste volikogud kaaluda ühinemise poolt hääletamist, kuna see tooks siia ühinemispiirkonda ligemale 2 miljoni euro suuruse ühinemistoetuse, mida saaks täiendavalt kasutada nii investeeringuteks kui ka teenuste kvaliteedi parandamiseks ehk kokkuvõttes kasvaks tulevase Lääne-Harju valla haldussuutlikkus ja konkurentsivõime. Hilisema tõenäolise sundliitmise korral riigi toetusega arvestada ei saa.

Keila vald esitas tänavu kevadel ettepaneku ühinemisläbirääkimisi alustada samuti Keila linnale ja Nõva vallale, kellest Keila linn lükkas ettepaneku tagasi läbirääkimisi alustamata ning Nõva vald lahkus läbirääkijate seast oktoobri alguses, mil otsustas jätkata Läänemaa-suunalisi ühinemisläbirääkimisi.

Juhul kui Padise vald, Paldiski linn ja Vasalemma vald otsustavad sarnaselt Keila vallaga ühinemislepingu heaks kiita, sünniks 687 km² suurune enam kui 13 000 elanikuga Lääne-Harju vald.