Tervisekonverentsi avab Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, Keila linna poolt tervitas kokkutulnuid abilinnapea Eike Käsi. Valdur Vacht

Tervisekonverentsi teema oli „Märka, hooli ja hoia". Ettekanded olid seekord vaimse tervise teemadel. Küberkiusamisest rääkis Marje Punak Politsei- ja Piirivalveametist, kiusamisvabast koolist Liis Tamman Sihtasutusest Kiusamise Vastu. Turvalisest koolist rääkis Vello Sats Kuusalu Keskkoolist ja sotsiaalstest oskustest kui laste olulistest vaimse tervise alustaladest kõneles Ly Kasvandik Perekeskusest Sina ja Mina.

Päeva teine pool oli rohkem psühholoogia valdkonna päralt. Omal nahal kogetud „läbipõlemistest" rääkis Arvo Pärniste Saku Vallavalitsusest. Jüri Kaik Eesti Unemeditsiini Seltsist tegi ettekande une kvaliteedist kui vaimse tervise olulisest mõjutajast ja Heili Talbak muusikast kui vaimse tervise toetajast. Meelike Saarna OÜst Parem Elu kõneles isiklikust psühhohügieenist.

Pika päeva lõpetuseks kuulutati välja Harjumaa Tervisetegija 2013 tiitli saaja. Selle pälvis Kehra Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja Anu Kirsman, kes on tervisealaseid üritusi korraldanud ka naabriks olevas Kuusalu vallas.