Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

2. aprill - Linnalooduse näitus „Ma pole külaline, 31. mai ma elan siin" Keila Koolis ja Keila K ultuurikeskuses

Aprill Pesakastide valmistamine

Keila Koolis

20. aprill

Keskkonnateemalise erilehe väljaandmine


Aprill Linn lilleliseks
- kevadlillede istutamine parkidesse ja haljasaladele

30. aprill Infopäev

korteriühistutele, kell 17.30

27. aprill Talgud linna parkmetsas

- avalikkusele suunatud talgupäev linnamaastike korrastamiseks

25. aprill

Infopäev lemmiklooma omanikele, kell 18.00 „Lemmikute terviseohutus ja heaolu, kuidas seda pakkuda?" Keila L innavalitsuse saalis

1.-30. aprill

Üldine kevadkoristus linnas

Aprill-mai Okste ja lehtede vastuvõtmine

Keila reoveepuhastusjaamas

märts-aprill

T änavapuude hoolduslõikus

märts-juuli

A vatud noortekeskuse fotokonkurss „Keila roheline pärand"

aprill-mai Heakorrakonkurss "Kodud kauniks"

11. mai

I nfovoldik „Keskkonnasõbralik linn Keila"


KESKKONNAKUU KEILA KOOLIS „ELURIKAS LINN " 2012

11.aprill Keskkonnakuu avamine

11.aprill- Linnalooduse näitus „Ma pole külaline,

10.mai

ma elan siin" ruumis C-204

11.aprill

Loodusteemalised töötoad õpilaskonverentsi „Ilmapilt" raames - „Atmosfääripilt", „Multipilt","Taevapilt"

11.aprill-

Fotokonkurss 5.-6.klassidele

15.mai

„Keila kevadine loodus"

13.aprill

Üritus 6. klassidele „Füüsika meie ümber"

11.märts-

Osavõtt RMK metsaviktoriinist „Kuidas

23.aprill

jänes on kasulik hundile ja võsavillem haavikuemandale"

13.-14.aprill

Õuesõppekoolitus geograafiaõpetajatele Piiri PSK-s

18.aprill

Loodusfotograafia tund 10. klassile Keila jõe ääres

18.aprill

Pesakastide paigaldamine männikusse (5.-6.klass)

18.aprill

H arjumaa keskkonnahariduse ümarlaud „Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi"

20.aprill

H arjumaa matemaatikaalane üritus „Lõbusad matemaatikud ja loodus"

20.-21.aprill

Geograafiaõpetajate kevadpäevad Soomaal

26.aprill

H arjumaa geograafia teemapäev „Läänemere hülged" Ruila PK-s

27.aprill

10. klasside õppekäik põlevkivimaale

aprill

Projektõpe 10. klassile „Geomeetria on igal pool meie ümber"

28.aprill

Keskkonnapäev ja kooli ümbruse koristamine

4.mai

Linnulauluhommik männikus

7.-11.mai

Praktiline linnalooduse tundmise võistlus 4.-8.klassidele

9.mai

Kanuumatk Keila jõel 10.klassile

18.mai

Keskkonnakuu lõpetamine