Foto: Ilmar Saabas

Antud tegevuse eesmärgiks on keskkonna-hariduslike kohtumiste läbi suurendada keskkonnateadlikust ja seeläbi õpetada meid ka ümbritsevast lugu pidama.

Keskkonnaõhtutel üritame kajastada mitte ainult loodus-keskkonnaga seonduvat vaid ka nii sotsiaalse- kui majandus-keskkonna teemasid. Avaüritusena toimus 19.11.2011 infotund, kus Eesti Geoloogi Seltsi asutajaliige ja AS Geotehnika Inseneribüroo insener Jüri Tõevere rääkis teemal „Kus ja mis meie kodude all maapõues peidus on?"

14.01.2012 toimus kohtumine Keskkonnaameti keskkonnaosakonna veemajanduse koordinaatori Milvi Aunaga, kes pidas loengu põhjaveest ja karstinähtustest Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal ning tutvustas vesikondade ja alamvesikondade veemajanduskavasid. Samal õhtul selgitas SA KIK juhatuse liige Kalev Aun Keskkonna-investeeringute Keskuse tegevuspõhimõtteid ning toetuste saamise reegleid ja võimalusi.

21.02.2012. kell 18.30 toimub järgmine keskkonnaõhtu, kus esineb Rakvere Metsaühistu esimees Lauri Salumäe. Ta räägib erametsandusest üldiselt ja samuti toetustest ning ühistegevusest erametsanduses. Olete kõik oodatud!
_______________________________________________

Metsandusteemaline keskkonnaõhtu Miila seltsimajas teisipäeval, 21.veebruaril 2012 kell 18.30

Erametsandusest üldiselt, samuti toetustest ja ühistegevusest erametsanduses räägib Lauri Salumäe Rakvere Metsaühistust. Oodatud on kõik huvilised.

Nagu ikka, samal ajal võimalus lastel mängida teise korruse mängunurgas.

Korraldaja: MTÜ Miila Hiiemäe, Miila küla Rägavere vald