Tantsib Kabala naisrühm Kõo Vallaleht

2012. aasta kihelkonnapäev algas kell 13 Pilistvere pastoraadis ümarlauaga, kus arutlesime ühistegevuse üle. Oli nii rõõmsaid sõnavõtte kui ka kriitilisemaid noote. Siiski tundub, et meie rahvas suudaks soovi korral koopereeruda ning näiteks hetkel päevakorras oleva elektri hinnatõusu teemadel ühiselt midagi ette võtta. Kas meil ka sellist eestvedajat ja innukat juhti oleks, kes rahva kokku ajaks, näitab aeg ja vajadus.

Omavalitsusjuhid süütasid päevavalguses veel küünlad omakandi suurmeeste haudadel ja mälestusmärkide juures ning õhtu jätkus sügiseses kirikus jumalateenistusega, teenis peapiiskop Andres Põder ning laulmas oli Võhma segakoor Leelo.

Lauljaid, tantsijaid ja pillimehi saime näha kell 18 algaval kontserdil „Kihelkonnavalss". Juubeliaastale rõhudes veidi enam pidulik rahvapidu kulges valsitaktis. Rõõmsameelsed õhtujuhid Kätlin Lindmäe Kabalast, Ketlin Allmaa Võhmast, Eveli Maksim Imaverest ja Carl Heinrich Pruun Pilistverest võtsid sõna, andsid sõna ning juhatasid esinejaid. Hea meel oli näha nii paljusid meie kihelkonna tantsijaid, kes pillimeeste saatel üheskoos Ants Kirikali ja Heli Tammai loodud Pilistvere valssi keerutasid. Ehk on järgmisel aastal ka lauljatel kihelkonna lugu pajatada. Oleme tänulikud selleaastase korralduse eest Võhma linna rahvale ning peakorraldajale Riina Pakasele. Oli tõesti ilus pidu!

2013. aasta peo korraldusjärg on jõudnud Kõo vallani. Mõned mõtted on juba seoses sellega tekkinud ning plaan on kasutada Pilistvere kihelkonna erinevaid mustreid. Kindlasti vajame abi nende mustrite leidmisel ja kogumisel. Nii et käsitöölised - vaadake oma aardekirstud ja varalaekad üle ja andke teada, milliseid mustreid teie kasutate. Koos teeme taas ilusa peo!