Võistkond Strohh koosseisus: Enn Pokk, Kaul Karja, Margus Sepp ja Ott Jaakma. Foto autor Kaja Udso Puhja Valla Leht

Teise koha saavutas eelmisel aastal esikohal trooninud võistkond Ne­likvedu (Mariann Karja, Karita Rok­ka, Päivi Märjamaa, Riin Saadärv). Kolmandale pjedestaali astmele tõu­sis võistkond TRUE (Triin Pall, Reet Malahhov, Urve Hämäläinen, Ela Raide).

Tähelepanelikule lehelugejale on ko­haliku mälumängu lugu ehk tuttav, ent kordamine on teatavasti tarkuse ema. Seepärast lühike tagasivaade. Neli aastat tagasi tegi Puhja Seltsi­maja juhataja Kaja Udso ettepaneku Puhjast pärit kilvarile Rein Etsile ha­kata kohalikku mälumängu juhtima. Kui Reinu aeg siinilmas mööda sai, oli Tiit Naarits hea Reinu sõbrana ja samuti endise puhjakana nõus teate­pulga üle võtma. Mälumäng toimub kord kuus, iga võistkond valmistab ette 4 küsimust, ülejäänud on män­gujuhi õlul. Iga kord tuleb vastata 30-le küsimusele. Sel hooajal võttis osa 7 võistkonda. Tiit Naarits on andnud oma nõusoleku ka järgmist hooaega juhtida.

Uued tulijad on väga oodatud! Kar­ta pole ju midagi, vastupidi, iga kord saadakse terakese teadmiste võrra rik­kamaks. Eriti tore oleks näha noori, ka gümnasiste! Teie oskaksite mõelda kindlasti küsimusi, mida vanem ge­neratsioon jääbki välja nuputama.

Vanakreeka filosoof Sokrates on öelnud, et tarkus on teadmine, kui vähe me teame. Mälumängus osale­mine annab suurepärase võimaluse tunda ennast vähe informeerituna. Samas pakub ka rahuldust, kui vas­tust tead. Vahel juhtub, et õnn on sinu poolel ja igaks juhuks pakutud vastus osutub tõeks, ent Fortuna pea­le mälumängus lootma ei saa jääda, õnnejumalanna olevat teatavasti pime. Mälumäng pakub lisaks uute-le teadmistele mõnusat kogemust, milles segunevad hasart, võidutahe, rõõm või kahetsus (vastavalt sellele, kas tead vastust või mitte).

Hea lugeja, ehk inspireerivad alltoo­dud küsimused teid sügishooajal mä­lumänguga liituma või pakuvad liht­salt mõnusat ajutööd. Küsimused on pärit selle hooaja mälumängust, igalt võistkonnalt 1 küsimus.

1. Puhja vallas on 17 küla, igal ühel neist tore nimi. Mitmes nimes on sõna „küla" ja palun nimetage need.

2. Mitme Tartumaa omavalitsu­se vapil on kujutatud taimi (Puhja - hundinui, Elva, Haaslava -mänd, Alatskivi -kuusk jne). Ühe Tar­tumaa valla vapil on kujutatud tuntud kevadlille, mille ainuke loo­duslik kasvukoht Eestis asub just selles vallas. Nimeta vald ja vapil kujutatud taim.

3. Eskimo keeles on sõna „ikiaqqi­vik", mis tähendab „teekonda läbi kihtide". Varem kasutati seda sõna šamaanide tegevuse kirjeldami­seks, kes küsimustele vastuseid otsides „reisisid" läbi aja ja ruumi. Tänapäeval on sõnale antud teine tähendus. Milline tähendus on sõ­nal „ikiaqqivik"?

4. 20. sajandi alguse seisuga oli Puhja kihelkonnal ühine piir seits­me kihelkonnaga. Nendeks olid Rannu, Rõngu, Nõo, Kolga-Jaani, Tartu-Maarja ja veel 2 kihelkonda. Nimeta puuduvad kihelkonnad.

5. Milline objekt ühendab Kolga-Jaani, Puka, Põdrala, Rannu, Rõn­gu, Tarvastu ja hiljuti loodud Vil­jandi valda?

6. Oma nime olla nad saanud se­dasi, et olles vähemuses enne la­hingut vandaalidega, sidusid selle hõimu naised juuksed näo ette ja marssisid meestega ühes reas vaen­lasele vastu. Vandaalide juht küsis neid nähes: „Kes on need pikkha­bemed?" Nad andsid nime Itaalia tänapäeva maakonnale, mille kes­kuseks on Milano. Kuidas kutsuti seda hõimu või hõimurahvast?

7. Aasta 1997: Larry Page ja Sergey Brin registreerivad domeeni Google.com. Nimi sünnib kalambuuri tule­musena: sõnast googol saab google. Mida tähendab sõna googol?

Head nuputamist!

P.S. Aitäh Puhja Gümnaasiumile ruu­mi kasutamise võimaluse eest.

* Spartalanna saatis poja sõtta sõnadega: "Kilbiga või kilbil", mis tähendas: pöördu tagasi võiduga või lange. Lahingus lan­genud sõdalane aga kanti koju kilbil.