Eestielu

Loomulikult oli külarahvaga liitunud ka külavanem Sveta ja rahvast aina tuli, kes autoga, kes jalgsi. Ja siistuli ka mõisahärra ise – MTÜ Kirepi Mõis eestvedaja hr Toivo Sõmer. Kõiki, kes olid seni pargipuude all jutelnud, paluti vanasse mõisahoonesse siseneda. Tulijaid võttis vastu veel restaureerimisel, kuid soe ja hubane ruum. Pikkadel pinkidel oli istet võtnud inimesi 40-ne ringis. Koosolemise  avas hr Toivo Sõmer, rääkides rahvale tulevikuplaanidest ja tutvustades vanade piltide ja säilinud kirjade põhjal mõisa ajalugu. MTÜ Kirepi Mõis tulevikuplaanideks on taastada ligema paari-kolme aastaga 4-5 tuba, kuhu saaks huviliste jaoks üles panna mõisa- ja küla ajaloo ning luua võimalused külaseltsi tegevusteks. Kaugemaks nägemuseks on jõuda taastamistöödega selleni, et mõisaruumides ja maja ümbritsevas pargis oleks võimalik korraldada kontserte, vabaõhuüritusi, viia läbi koolitusi, seada korda ruumid ööbimisvõimalusteks ja avada toitlustuskoht. See annaks ühtlasi tööd inimestele, kes elavad külas (kui nad muidugi seda soovivad). Et jõuda nende unistuste täitumiseni, on vaja veel kõvasti tööd teha –projekte kirjutada, rahasid taotleda, tööd lõpule viia. Toivo Sõmer kiitis Kirepi küla rahvast, nende ühiseid varasemaid ettevõtmisi ja teotahet, soovis teha oma koduküla korda. Külapäeva kõige ilusam osa oli aga veel alles ees.

Väike seltskond noori inimesi tutvustas mõisaaegseid muusikariistu ja päeva lõpetuseks mängiti barokkmuusikat. Paljudele meenutas see filmidest nähtud salongiõhtuid ja daame uhketes tualettides. Esitatud muusikapalad jäid hinge ja kõlasid kõrvus veel koduteelgi. Olgugi et ilm väljas oli hall ja kerge vihmaga, oli see õhtupoolik särav päikesekiir hallis sügispäevas. Aitäh võimaluse eest sellest osa saada.