Foto: MorgueFile ---

Laagris osalesid täiskasvanud, kes soovisid suurendada ühendust oma väe ja hingestatusega. Käsitlesime väe olemust erinevatest aspektidest; kombeid ja riitusi, mida on kasutatud nii tegevuste kui erinevate olukordade hingestamiseks; uurisime oma enesehinnangut, et teadvustada, millised aspektid on sellest väestavad, millised nõrgestavad. Analüüsisime, kuidas suhelda oma väge ja enesekindlust kaotamata. Tegelesime oma kehas väe leidmise ja tunnetamisega läbi erinevate kehaosade. Kogu protsessi vältel toimusid imelised sünkroonsused, märgid hakkasid osalejaid neile arusaadavas keeles kõnetama.

Peale Väelaagrit, järgmisel päeval algas noortele suunatud viiepäevane päevalaager Ajast Aega. Kolmel esimesel laagripäeval ööbisid noored kodus. Päeviti sõitsime mööda Järvamaad, et ammutada teadmisi ja kogemusi ajaloost, pärandkultuurist, käsitööst jm. Külastasime Vanatehnika Varjupaika, kus isegi tüdrukutel jätkus ronimist, poistest rääkimata. Käisime giidiekskursioonil Järva-Jaani kirikus, kus ronisime torni tippu ja jäime ootama, mil kell pooltundi lööb. Türil külastasime Resa Nukutuba. Nukukunstnik Resa Tiitsmaa tutvustas meile oma töid ja tegemisi. Meie laagrilised olid nendest töödest vapustuses. Osalesime märkide valmistamise töötoas, kus igaüks sai endale sobivates värvitoonides ning meelepäraste kujunduselementidega rinnamärgi valmistada. Paide käisime linnaekskursioonil koos kiriku külastusega. Ajakeskuses toimus meil vahva rahvamuusika töötuba, kus laulsime ja mängisime. Pärast rändasime ajas koos giidiga. Järvamaa Muuseumis osalesime põnevas muinasaja töötoas. Türil tutvusime nii kitsarööpmelise, kui laiarööpmelise veduriga. Ringhäälingumuuseumis toimus ülipõnev giidiekskursioon. Eriti menukaks kujunes Kuuldemängu- töötuba, kus kõik laagrilised said kaasa lüüa nii raadioteatri rollides, kui taustahelide tekitamises. Salvestamine tekitas palju elevust, naeru, pinget, eksimusi. Külastasime Türi kirikut. Muusika mängis. Uurisime vitraaže, mis olid eriti rikkalikud ning teisi sisustusdetaile. Viimased paar päeva telkisime Matsimäel, nautisime veemõnusid, toimusid vettehüpped ja sukeldumine. Valmistasime üheskoos lõkkel toitu ja mängisime äraarvamist. Laager toimus projekti „Huvilaager Ajast Aega" raames. Tegevusi toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm, omaosalusena panustas Läbi Tähevärava. 11-15 augustini toimus Noorte Enesehinnangu ja Eneseavamise laager Samlikul. Viiepäevase laagri vältel toimusid mitmesugused meisterdamise-, maalimise-, muusika-, tantsu-, draama- ja sõnaseade töötoad ning juturingid. Tegevuste mõtestatus oli noori suunata oma isiklikele ressurssidele ja kitsaskohtadele tähelepanu pöörama, et takistusi võimalusteks muuta. Menukaks osutusid ka lõkkeõhtu, kus pulgasaia küpsetasime, stiilipidu, disko ja paadisõit. Käisime Kurgjal Hobusepäeval eesti tõugu hobuste takistussõitu vaatamas ning töötubades osalemas. Laagri nael oli ööhäire ja maastikumäng. Nii mõnigi lapsevanem sai ööhäire osaliseks, kellele unesegase peaga koju helistati ning ärevatest sündmustest teada anti. Lapsed lõid laagrihümni, mida igal päeval korduvalt lauldi. Kolmel õhtul käisime saunas, toimusid vettehüped ja ujumine. Viimaseks laagripäevaks pandi üheskoos üles näitus, et tervitada järele tulnud vanemaid. Samuti mängiti ette eelmises laagris valminud kuuldemäng, lauldi laagrihümni, esitati 8 tantsunumbrit ning etendus „Sõber jõgi". Päeva lõpetasid noorte inspiratsioonist emotsioonide variatsioonid. Lõpp oli kurb, aga pidulik. Osad panid end juba järgmiseks aastaks kirja.... Laagrit toetas Kareda vald ning lapsevanemad. Meie suvistest tegemistest leiad lingid www.labitahevarava.net esilehelt.