Koigi Vallaleht

Pilli siiasaabumisele aitas kaasa Pille Lill, kelle kaudu jőudis valda info kodutust klaverist. Juba kevadest saadik oodatigi, et ta selle klaveri saatel ka Koigi mőisas laulaks. Ja nüüd vőimaluse avanedes leidiski ta tee Koiki ja laulis ühe hämara sügisőhtu säravaks. Teda saatis noor pianist Ralf Taal.