Inkeri maja, Pikk tänav 4 Foto: Eeha Moosel

Koduteenused aitavad inimesel kodus toime tulla. Nendega tagatakse ennekõike esmaste eluvajaduste rahuldamine: söök, jook, soe tuba. Koduteenuseid osutab hooldustöötaja. Tema igapäevaste ülesannete hulka ei kuulu suurpuhastus, akende pesu, remondi- ja aiatööd.

Eakad ja puudega inimesed ning need, kes vajavad ajutist abi, saavad tellida endale erineva paketi hinna, ajalise mahu ja külastuskordade arvuga hooldustöötaja, kes aitab nii kodus kui väljaspool seda eluvajalikke toiminguid teha: arveid maksta, rohtusid tuua ja asju ajada. Hooldustöötaja aitab küttepuid tuppa tuua, kütta, koristada (mitte suurpuhastust teha), toitu valmistada, prügi välja viia ja nii edasi. Väljaspool kodu tehtavad toimingud on tavaliselt toiduainete ja ravimite toomine, arvete maksmine või ametiasutuses asjaajamine.

Päevakodus Inkeri pakutavaid koduteenuse pakette tutvustab soovijatele päevakodu hooldusjaoskonna juhataja. Esmast teavet võib saada telefonitsi, kuid abivajaduse ulatuse, konkreetsete kokkulepete ja lepingu sõlmimiseks külastab hooldusjaoskonna juhataja kliendi kodu.

Pakette on kaks. Esimene on mõeldud nendele, kes saavad toas oma toimetustega hakkama, aga vajavad küttepuude toojat või poes käijat. Pooletunnise paketi hinnaks on linnavalitsus kehtestanud üksikule inimesele ühe euro. Fikseeritud on pooletunnine aeg, mille vältel hooldaja teeb kliendi kodus teatud toimingud. See aeg, mis kulub hooldajal kliendile väljaspool kodu toidu või ravimite ostmiseks, maksude maksmiseks või mõneks muuks asjaajamiseks, on abi saajale tasuta.

Erinevate pakettide puhul on kindlaks määratud aeg kas poole või ühe tunni pikkune sõltuvalt sellest, kas inimene on üksik, elab koos kellegagi või tal on lapsed. Lepinguga fikseeritakse ka kordade arv ja nädalapäevad, mil hooldustöötaja kliendi kodus tööd teeb. Keskmiselt tellitakse ta endale kaks korda nädalas üheks tunniks päevas. Need inimesed, kes vajavad ainult küttepuude tuppa tassimist või poest toidu toomist võtavad tavaliselt pooletunnise paketi ja tellivad seda keskmiselt kaks korda nädalas.

Eakad ja puudega inimesed, kelle sissetulekud on alla rahvapensionimäära, vabastab sotsiaalkomisjon avalduse alusel teenuse eest maksmisest. Samuti on komisjon andnud loa üksiku inimese hinna alusel tasuda neil, keda lapsed ei ole suutelised aitama, sest nad on näiteks töötud. Selleks on vaja teha sotsiaalkomisjonile avaldus ja lisada sissetulekuid tõendavad dokumendid või töötu staatust tõestavad paberid.

Paljud linnakodanikud teavad, et päevakodus Inkeri on võimalik tööpäevadel kella 12-14 süüa kohapeal väga maitsvaid ja soodsa hinnaga toite: supp maksab 1.40 eurot ja pearoog 2 kuni 2.40 eurot. Eakatele on toit odavam: nemad maksavad 80 protsenti kohapeal pakutava toidu hinnast.

Peale kohapeal pakutava toidu on nii eakatel ja puuetega kui ajutise terviserikke või operatsiooni järel abi vajavatel inimestel võimalik tellida lõunasöögiks supp, praad ja magustoit. Toit viiakse koju ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Supp maksab 0.85 eurot, praad 1.40 eurot ja magustoit 0.75 eurot, kokku 3 eurot.

Tihtipeale võib pärast terviseriket või operatsiooni juhtuda, et inimene ei saa ennast kodus pesta. Päevakodus Inkeri on võimalik sellistel juhtudel kasutada sauna ja abistajat ning tellida vajaduse korral endale ka transpordivahend, millega tuuakse klient sauna ja viiakse pärast koju tagasi.

Päevakodu Inkeri asub Pikk tänav 4. Teenuste kohta saab täpsemat teavet kohapealt või telefonil 433 3940. Hooldaja tellimiseks võib saata avalduse ka postiga. Seejärel külastab hooldusjaoskonna juhataja kliendi kodu, täidab dokumendid ja sõlmib lepingu.

Lisaks Inkeri päevakodule pakuvad kodus hooldamise teenust eraettevõtjad, kellel on ka lamavate haigete kodus hooldamise kogemusi. Sotsiaalkomisjoni otsuse alusel oleme saanud aidata neilt teenust ostvaid inimesi rahaga. Nende kliendid on olnud inimesed, kes vajavad päevast või ööpäevaringset hooldust ja on soovinud veeta elu lõpu kodus.

Eraettevõtjatena tegutsevate hooldajate töötund, ka väljaspool kodu tehtav, nagu arsti juures või poes käimine, ravimite toomine ja muu niisugune, maksab kolm-neli eurot, millele lisandub kohalemineku tasu. Linnavalitsuse sotsiaalametil on nendega mitmeaastane koostöökogemus. Teenuse tellimisest huvitatud saavad vajaduse korral nende kontaktandmed sotsiaalametist.

Ajutiselt ja kiiresti aitab apteegist rohtu ning poest või turult toitu tuua Velokullerilt tellitav teenindaja. See on noormees, kes pakub teenust jalgrattaga ja kellest kirjutas ajaleht «Sakala». Velokulleri koduleheküljel (http://www.velokuller.ee) on lubatud pakk kohale toimetada 30 minuti jooksul. Teenuse maksumus sõltub kaalust ja ilmast. Kui pakk kaalub alla nelja kilogrammi ning ilm on kuiv ja suvine, tuleb maksta ekspresstasu kaks eurot. Vihmase ilma ja lumega ning kui pakk kaalub 4-20 kilogrammi, on teenuse hind neli eurot.

Hooldustöö kvaliteedi ja hinna suhet on raske mõõta. Leivapätside puhul vaatame hinda, suurust, koostist ja loomulikult on tähtis maitse. Hooldustöö ja hooldustöötaja puhul ei näita teenuse kvaliteeti see, kui kaua töötaja kliendi juures on, vaid see, kuidas ta abi vajajaga suhtleb, teda ja tema vajadusi märkab ja tema soove arvestab. Tähtis on, kui vilunult, hoolikalt ja korrektselt ta midagi teeb ning kuidas austab kliendi eripära.

Päevakodu Inkeri ja eraettevõtjatest hooldustöötajate tehtu kohta oleme seni saanud ainult positiivset tagasisidet, seepärast julgustan inimesi neid vajaduse korral appi kutsuma ja nende abi kasutama.