Aasta Pressifoto 2012 näituse avamine Foto: Eero Vabamägi
Uue võimu esimesed sammud tekitavad paljudes vallakodanikes nõutust: vallavanema kohale konkurssi ei korraldatud, kuigi see oli üks peamisi Parem Koeru valimislubadusi.

Hea küll, alguse asi! Peagi selgus, et võimulolijad ei kavatsegi valimistel lubatu järgi tegutsema hakata, tundub, et suure suuga lubatud demokraatiast pole neil aimugi.

 „Enne tähtsate otsuste langetamist anname võimaluse kaasa rääkida ja jälgida otsuste langetamise protsesse," loeme Parem Koeru valimislubadustest.

Tegelikkuses alustati ülepeakaela valla hariduselu ümberkorraldamist. Õnneks ei jõudnud muusikakooli kaotamise jutt kaugemale ühest komisjonist. Koeru keskkooli töö ümberkorraldamine tuli aga nagu välk selgest taevast eelnõuna, mis gümnaasiumihariduse säilitamise sildi all pöörab pea peale senise valla hariduskorralduse. Mõni päev enne volikogu istungit tutvustas vallavanem oma plaane kooli õpilastele, õpetajatele ja hoolekogule. Kas see on piisav?

Meie mure tuleviku osas on suur, kuna võimulolev valimisliit Parem Koeru soovib hävitada Koeru keskkooli, lahutades ta kaheks osaks ning jättes gümnaasiumi osas Koeru vallavolikogu otsustusõiguseta, aga just nimelt seda tähendab riigigümnaasiumi moodustamine. Nagu varasemalt märgitud, nii suured muudatused tuleb vallas eelnevalt läbi arutada. Seda ei ole tehtud. Seosed valla ja kooli arengukavaga on olematud, avalikus sektoris ei saa lähtuda eraõiguslikust printsiibist, et kui ei ole kirjas, siis järelikult võib. Teiseks, arengukava peab toetama selgesõnaliselt selliseid samme, mis on kogukonnaga läbi arutatud arengukava menetluse käigus.

Põhjendades oma kiirustamist vägagi hüpoteetiliste avanevate rahakraanidega, on tavaline lihtsameelsus. Oli kummastav kuulda, et väidetavalt avaneb tänavu septembris mingisugune toetusmeede, mille puhul Koerule juba rahagi - kokku 300 000 eurot - ette ära jagatud.

Paaniline tõmblemine raha pärast, mida tegelikult täna ei eksisteeri ning mille saavutamine on võimalik ainult gümnaasiumi ja põhikooli lahutamisega (tegelikkuses gümnaasiumiosa kaotamisega), on väga riskantne tegevus.

Praegusel juhul ollakse pimestatud mingisugusest hüpoteetilisest seinte värvimise jaoks mõeldud rahast - see on meie püsiväärtuste peenrahaks vahetamine.

Eesmärk peab olema gümnaasiumihariduse andmise jätkamine Koerus, mitte saada seinte värvimiseks raha. Samas tuletame meelde, et saime eelmisel suvel programmist „Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise" 955 tuhat eurot toetust Koeru muusikakooli ja keskkooli algklasside kodu, Aruküla mõisa, renoveerimiseks.

Me ei soovi anda toetuse ja valla eelarve vahenditega korda tehtud Aruküla mõisa riigile, vaid soovime ka edaspidi otsustada, kuidas seda väärikat hoonet kogukonna jaoks kõige paremini kasutada.

Ilmne segadus ja kogukonnale segaste signaalide andmine häirib ja kahjustab juba täna Koeru hariduselu.

Meie soov on algatada valla arengukava menetluse raames hariduse valdkonna laiapõhjaline arutelu koostöös mitte ainult Paide linnaga, vaid eelkõige kohaliku kogukonna ja naabervaldadega. Üleüldse on kummaline sõlmida mittemidagiütlev leping Paidega, jättes kõrvale naabervallad, kellega tuleks esmaselt teha koostööd. Millise mulje jätab see Koeru vallast naabritele? Kas nad üldse tahavad enam tulevikus Koeru vallaga suhelda teemadel, mis on tähtsad nii neile kui ka meile? Järjekordselt on Koeru vald Aldo Tamme näol soleerima hakanud, jättes lähimad naabrid mängust välja.

Ilmekalt näitab Parem Koeru tegelikku olemust kiirkorras AS Koeru Kommunaalile uue nõukogu määramine ja nende tasu mitmekümnekordistamine.

Eelmine nõukogu suutis sümboolse tasu eest korraldada Koeru aleviku küttesüsteemi, veevärgi ja kanalisatsiooni uuendamise, nüüd, kui need tööd on edukalt tehtud ja ees ei ootagi mahukaid tegemisi, tõstetakse uue nõukogu tasusid lausa igakuiselt. Kui 2012. ja 2013. aastal said nõukogu liikmed oma töö eest kõik kokku kogu aasta eest tasu vastavalt 277,95 ja 214,06 eurot, siis tänavu kulub nõukogule 5400 eurot + maksud ehk 7200 eurot. Võimuliidul ei ole ettekujutust asutuse nõukogu ja juhatuse tööülesannetest. Kuigi nõukogu ei pea iga kuu kogunema, saavad nõukogu liikmed „toetust" 50 eurot kuus ning nõukogu esimees suisa 250 eurot kuus. Võrdluseks - meie tublid sädeinimesed, kultuuri- ja spordiringide eestvedajad saavad ühe läbiviidud tunni eest tasu 3,60 kuni 4,60 eurot, kusjuures nende tasude tõstmiseks võimuliit vallaeelarvest raha ei leidnud. Tasu tõstmist saab käsitleda ainult poliitiliste teenete eest tasumisena. Miks peavad vee- ja soojatarbijad kinni maksma võimuloleva valimisliidu poliitika?

Koeru vald on mitmekesise ettevõtluse, heal tasemel haridusasutuste, laiapõhjalise huvihariduse ja kultuuriliselt aktiivse elanikkonnaga omavalitsus. Oleme oma pikaajalise ja sihikindla töö tulemusena Ida-Järvamaa tõmbekeskuseks. Me ei soovi mingil juhul, et üks valitsev võimuliit selle hävitaks.

Tahame, et Koeru valla inimesed saaksid kaasa rääkida valla elu puudutavate otsuste langetamisel.