Berliin-Tallinn Rongiga Foto: Raimo Poom

Tegelikult on läänepoolsem, 16A-ga tähistatud trass saanud Rail Balticu juhtkomiteelt kätte juba oma jah-sõna – ja Kohila vallavolikogu saatnud selle kohta juhtkomiteele kirja, milles ütleb, et ei muuda oma varasemat otsust nimetatud trass välistada. Juhtkomitee ühendab kolme maavanemat ja ministeeriumide esindajaid.

Kohila vallavanem Heiki Hepner tõi juba sügisel, kui 16A tõsisemalt päevakorda kerkis, välja, et see trass on vastuolus valla üldplaneeringuga, eraldades Kohila alevi laienemiseks ettenähtud nn Uus-Kohila ala praegusest alevist ja läbiks mitmeid
detailplaneeringuid, mida on juba hakatud hoonestama.

Hepneri selgitusel läbib 16A neil kolme suuremat individuaalelamute arendusala. Üks jääb Urge tee äärde ja teised kaks Tallinna-Rapla maanteest ida poole – Tiksi ja Mesika arendused. Lääne poole maanteed, Urge tee äärde jääb ka Kohila korterelamute ehituspiirkond, umbes 300–400 meetri kaugusele eeldatavast raudteest. Suure maantee äärde jääb kaubanduskeskuste ja äripindade arendus – Urge bensiinijaama ja Kohila sissesõidu vahele.

Loe pikemalt 26. juuni Raplamaa Sõnumitest