Foto: Sauga Sõnumid

Noored ja noori puudutavad teemad on nii rahvusvahelisel, riiklikul kui ka kohalikul tasandil väga tähtsal kohal, mille tõttu püütakse leida võimalusi ja ressursse noori kaasavate ja nende elu ja olu parendavate projektide toetamiseks.

Pärnu Lahe Partnerluskogu viis koostöös Kodukant Läänemaaga ellu rahvusvahelise noorte koostööprojekti „FIN-EST-RUral Youth CampS", mille partnerriikideks olid Eesti, Soome ja Venemaa. Projekti toetas LEADER-programm.

Nimetatud projekt on Eestis esimene LEADER-projekt koostöös Venemaaga. Projekti raames toimus kolm laagrit Eestis, Soomes ja Venemaal, milles osalesid Pärnu Lahe Partnerluskogu 10 valla ja Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonna, Soome ja Venemaa noored vanuses 11-13 eluaastat. Igal laagril oli oma teema, Eesti - sport, Soome - muusika, Venemaa - pärimuskultuur, mille kaudu said riigid tutvustada oma kultuuri, traditsioone, kombeid ja tavasid. Samuti tutvusid noored erinevate piirkondade eripäradega, teadvustasid, et looduskeskkond on hea koht, kus aktiivselt ja mitmekülgselt aega veeta ja õppisid, et loodus on hindamatu allikas tegevusmaterjalide saamiseks.

Aga mis peamine, noored õppisid suhtlema erinevates keeltes: inglise, soome ja vene keeles. Laagrites osalenud noori võin kirjeldada lausega: „Julge pealehakkamine on pool võitu", sest noorte agarus, julgus ja tahe olla loominguline etteastetes, aktiivne tegevustes ja suhtlemises erinevatest kultuuridest pärit ja erineva iseloomuga noortega paistis igal hetkel silma.

Kui noorte mõttemaailmas tähendab laager lahedalt ajaveetmise võimalust, uute sõpradega kohtumist ja kodusest keskkonnast eemal viibimist, siis projekti- ja laagrimeeskonna ootused on märksa suuremad ja ambitsioonikamad.

Lisaks uute ja huvitavate kogemuste ja teadmiste saamisele, on tähtsal kohal algatatud koostöö nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, sest saadud kontaktid ning rahvuste eripärad, erinevused, võimalused, kogemused ja teadmised aitavad kaasa uute ideede, mõtete ja ühiste projektide tekkele.

Suheldes erinevates laagrites osalenud Eesti, Soome ja Venemaa noortega, olen saanud igati positiivsest tagasisidet.

Näiteks Eestis laagris osalenud noorte vahel on tekkinud aktiivne suhtlusring, mille tulemusel on noored loonud Facebook'i keskkonda laagrinoori ühendava grupi, mille kaudu meenutatakse suviseid laagriseikasid, -nalju, -tegevusi ning avaldatakse soovi taas kohtuda, et ühiselt midagi ette võtta. Samuti Soomes Anjala noortelaagris osalenud Eesti, Soome ja Venemaa noored suhtlevad sotsiaalmeedia vahendusel.

Tänusõnu on edastanud ka lapsevanemad, sest nii mõnegi noore jaoks oli nädalapikkune laager esimene kord nii pikalt kodust eemal olla. Nüüd pidavat emad-isad lapsele aru andma, millal on järgmine pikaajaline laager tulemas. Head meelt tunti ka selle üle, et osaleda said ka need noored, kel terviseprobleem, mida tuli igapäevaselt jälgida ja õigeaegselt ravimeid anda.

Oodatuim, ärevust ja põnevust tekitavaim laager leidis aset Venemaal Petrozavodskis, enam kui 15 sõidutunni kaugusel. Kui ilmataat sel suvel Eestit rohkete soojakraadidega ei kostitanud, siis meie nautisime kõrgeid plusskraade just Venemaal. Juhendajatele oli see kui nostalgiareis, noortele kui avastamata maailm.

Sauga valla noor Marie Anna Blehner ütles, et tema jaoks oli sõit Venemaale uus ning huvitav kogemus. Ta tutvus erinevatest kultuuridest pärit inimestega, täiendas oma teadmisi nii vene kui inglise keeles ning nägi, milline on elu Venemaal, nende harjumused, keskkond, võimalused ja kombed.

Marie Anna arvates olid kõige toredamad laagris mängitud mängud ja õpitoad ning tunnistas, et kui antaks taas võimalus sellisesse laagrisse minna, siis ta kindlasti teeks seda.

Projekti raames püstitatud ootused on igati täitnud oma eesmärgi, sest on loodud rahvusvahelised kontaktid, jagatud kogemusi, ideid ja on tekkinud hea kolme riigi noorte vaheline suhtlusvõrgustik. Ja kes teab, võib olla just see projekt on eeskujuks juba järgmiste uute noorteprojektide ja algatuste tekkele nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.