Eestielu

Raamatute autoreiks on Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi esimees Hanno Ojalo ja sama seltsi auesimees, Viimsi juurtega Mati Õun. Kahe autori “Purjed ja püssirohi. Võitlused läänemerel 18. saj” käsitleb meresõja sündmusi Põhjasõjas 1700–1721 ning sellele järgnenud Vene-Rootsi sõdades 1741–1743 ja 1788–1790, mis ajaloos on tuntud kui Kübarate sõda ja Teatrikuninga sõda. Sõjalood on sedapuhku vürtsitatud kuningate-keisrite-keisrinnade eluseikadega.

Samade autorite raamat “Võitlused Läänemerel 1914–1918” annab ülevaate I maailmasõja sündmustest meie kodumerel ja selle rannamail.

Mati Õuna sooloraamat “Vaateid merekindlustele Tallinna lähiümbruses” on pühendatud lapsepõlvemaa Viimsi kaunitele ja tarkadele naistele ning julgetele meestele, nagu raamatu tiitellehe pöördel seisab. Juttu on selles 20. sajandi militaarehitistest – rannapatareidest ja nende suurtükkidest, betoonpunkritest ja maaalustest käikudest, kasarmuist ja laskemoonaladudest, kindluseraudteest ja nende vedureist, laevatehastest ja neis ehitatud sõjalaevadest.

Näeme, et suur osa sellest militaarpärandist mahub Viimsi valla maadele – Naissaarele ja meie kodupoolsaarele. Kõik kolm raamatut on rikkalikult illustreeritud fotode, jooniste ja gravüürireprodega.