Pilt on illustreeriv Foto: Eero Hänninen

Viimsi Vallavalitsus on koostamas uut Viimsi valla reklaamimaksu määrust.

Seni kehtinud määrus pärineb aastast 2004 ning vajab tänaseks ajakohastamist ja täiendamist.

Uue määrusega tuuakse põhjalikumalt välja mõistete osa, laiemalt käsitlemist leiavad maksukohustuslase ja maksu mittekohaldamise osad. Määrusega kavandatakse vallas kaotada erinevad maksumäärad, senisest pikemalt käsitletakse deklaratsiooniga seonduvat ning maksu tagastamise osa ja vaidemenetlust.

Uus määrus on kavas esitada volikogu detsembrikuu istungile. Kõigil, kellel on ettepanekuid reklaamimaksumääruse osas, võite need edastada e-posti aadressile alar@viimsivv.ee.

Tänavavalgustus

Viimsi Vallavalitsus kuulutas 31. oktoobril avatud hankemenetlusena välja riigihanke "Viimsi valla välisvalgustuse käitamine".

Kokku on Viimsi vallas ca 3 500 tänavavalgustuspunkti. Hankega otsitakse valla tänavavalgustuse hooldajat aastateks 2012-2016. Käitamise hanke dokumendid on kättesaadavad Riigihangete registri veebikeskkonnas riigihanked. riik.ee > Riigihangete register > otsing > viitenumber 128619.

Vallavalitsus loodab novembrikuus selgitada välja parima pakkumise ning sõlmida uue lepingu alates 2012. aasta jaanuarist.

Naissaare sadam saab korda

1912. aastal rajatud Naissaare Merekindluse peasadam, nõukogude ajal tuntud ka kui miinisadam, kuulub Viimsi vallale alates 1994. aastast, mil sealsed varad vallale riigi poolt üle anti.

Seni on vald suutnud investeerida sadamasse läbi vallaeelarve ja EL projektide aastas keskmiselt 64 tuhat eurot. Sadama tegelikud vajadused on aga märksa suuremad. Kai vajab renoveerimist, sel suvel sai süvendatud sadama faarvaater ning paigaldatud tualetid ja uus septik sadamahoonesse, samuti sai sadam veebikaamera. Viimsi Vallavalitsus on pidanud läbirääkimisi Naissaare sadama kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks ja sadama pidaja ülesannete üleandmiseks AS-ile Saarte Liinid alates järgmise aasta algusest. Käesoleva aasta jooksul loodavad pooled kooskõlastada sõlmitava lepingu tingimused sadama üleandmises ja väljaarendamises.

Valla sadamatest

Sellel aastal kandis vallavalitsus koostöös Veeteede Ametiga sadamaregistrisse Kelnase sadama.

Kelnase sadam on täna muutunud mereturistide hulgas populaarseks. Käesoleva aasta navigatsioonihooajal külastas Kelnase sadamat 501 alust, mille pardal oli 1617 inimest.

Leppneeme sadam suudab tänase seisuga täita vaid oma reisisadama funktsiooni, mis on oluliselt parandanud laevaliiklust Prangliga, suurendades seeläbi märgatavalt siseturismi. Leppneeme-Kelnase liini on teenindanud üle aasta AS-ile Kihnu Veeteed kuuluv laev Vesta. Käesoleval aastal on reisilaev vedanud saarele üle 3400 turisti.

Naissaare sadam, millest eespool juttu ning mis oli aastaid tänu faarvaatri ummistumisele kasutusest väljas, sai käesoleva aasta augusti lõpuks puhastatud ning septembris leidis sadam ka jahituristide poolt aktiivset kasutamist.