Konguta Valla Teataja
Meid on esimese jaanuari seisuga 1451 mida on 11 inimest enam, kui eelmise aasta alguses. Maalehe andmetel oli eelmisel aastal neid omavalitsusi, kus elanike arv kasvas, Eestis 30. Neljal viimasel aastal, ehk eelmisel valitsemis­perioodil, kasvas Tartumaa omavalitsustes elanike arv igal aastal viies omavalitsuses. Need on: Tartu vald, Üle­nurme vald, Luunja vald, Haaslava vald ja Konguta vald. Siinkohal tahangi tänada neid inimesi, kes on meie valda ennast registreerinud. Meil elab veelgi inimesi, kes on re­gistreeritud mujale. Selleks on nii objektiivseid põhjusi, kui ka teadmatust oma registreeringust. Konguta valda sündis eelmisel aastal 19 last ja meie hulgast lahkus 14 inimest, seega oli iive positiivne.

Külmad talveilmad on küll saabunud, aga lund on veel vähe võitu. Loodame, et lumi peagi tuleb, siis saame An­nikoru parki suusarajad teha.

Seoses ilmade külmenemisega tuleb tähelepanelik olla ruumide kütmisel ja jälgida tuleohutusnõudeid, sest va­rasematest aastatest on meil väga kurvad kogemused.

Vallavalitsuses käib tavapärane töö. Valmistume eelarve esimeseks lugemiseks - 29 jaanuaril. Valla tulud laekuvad hästi ja oma ülesanded suudame täita.

Ilusat talve jätku!