Foto: Ester Vaitmaa

Eri aegade õpetajad on otsinud viise ja võtteid, mis hõlbustaksid õppimist ning aitaksid seda ratsionaalselt korraldada. Õpipoiss õppis meistrilt läbi praktilise tegevuse. Sokrates ja Platon jagasid teadmisi läbi lõputute dialoogide. Erasmus väitis, et kõik väärtuslik on peidetud hoopis tekstidesse. Hariduse sisu ehitati üles küsimustele ja probleemidele. Igast traditsioonist on tänaseni midagi säilinud. Nüüdseks ole-me jõudnud seisukohale, et haridustee ei alga ega lõppe koolis (meistri, õpetlase juures). Õpe kestab kogu elu ning alati ja kõikjal. Väidetavalt omandatakse põhiline osa haridusest väljaspool formaalset haridussüsteemi.

Uuenevas Kostivere põhikoolis jagatakse eelmainitud seisukohti, eriti aga tõstetakse esile koostööd laste, lapsevanemate ja õpetajate vahel. Värsketest ideedest kantuna korraldati 4.-8. aprillini esimesed teemakohased lahtiste uste päevad. Lastevanematel oli võimalus tutvuda direktori, pedagoogide, õppetöö ja huvitegevusega. Muu hulgas esinesid Kostivere põhikooli näiteringi lapsed etendusega „Mängude mäng" ja korraldati isade-poegade jalgpalliturniir. Erikülalisena oli kutsutud Rocca al Mare kooli arendusjuht Meedi Neeme, kes pidas loengu teemal „Koostöö uuenevas koolis". Kogenud pedagoogi mõtted leiavad järgimist ka Kostivere põhikoolis. Näiteks juba mainitud koostöö eesmärgiks on toetada õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate suhete parandamist ning lapse tervikarengukeskse kommunikatsiooni tugevdamist. Selleks tuleb luua usaldav keskkond koos vastastikuse lugupidamisega, tagada eakohased võimalused identiteedi kujunemisele ja avaldumisele. Laps peab suutma seista ja otsustada ise, talle peab õpetama väärikust. Väärika lapse arengut toetab väärtuskasvatus - mida peetakse tähtsaks, mille jaoks aega antakse ja võetakse? Oluline on lapse oskus näha ennast ja teisi tervikisiksustena, samuti vanemate-õpetajate võime märgata last „üleni", kogu tema andekuses. Kõik osapooled selles koostöös on võrdsed ja õpikeskkonna loovad õpetaja ja õpilane ühiselt.

Väärtuskasvatuse rakendamine kajastub ka Kostivere põhikooli õppekavas. Pole olemas väärtustest vaba haridust. Kuid paberil kirjapandu ei taga veel uute ideede teostumist. Elavaks saavad need alles õpilaste, lapsevanemate ja kõigi õpetajate usaldavas koostöös.

Meedi Neeme: „Koostöö on see, kui me juhime üksteist rõõmudesse."