Esimese koolipäeva aktus. Foto: Anu Luiga Oma Vald

Uue ranitsa koos õppevahenditega said I klassi õpilased: HUGO ERMEL, AVE HÕIM, JAAKO-AULIS KULL, KRISTO KURIK, MATHIAS MEITSAR, OLIVER MÄGI, KEVIN NIGOL, ROMET SILM ja HEIDI TSIBO.

Direktor jagas kätte eelmisel õppeaastal mänguasjade konkursil võidetud auhinnad. Parimad olid Ke Nette Nerva I koht ja Laura Bogdanov II koht, laste juhendaja õpetaja Merike Tamm. Aktusele järgnes klassijuhatajatund.

Sel õppeaastal on võimalik osaleda käsitöö-, kunsti-, arvuti-, muusika-,spordi-, puutöö- ja näiteringis. Ettevõtmisi ja üritusi toimub sel poolaastal rohkesti. 7. septembril osaletakse Saverna duatlonil, 8. septembril osaleb Nele-Liis Väise Maanteemuuseumis vabariiklikul võistlusel "Vigurvänt", noorkotkad osalevad maakonna orienteerumisvõistlustel, Põlvas loevad 4. klassi õpilased Aino Pervikut. Lisaks toimuvad olümpiaadid inglise keeles, geograafias ja vene keeles, vaatama minnakse Vanemuisesse "Pähklipurejat" ja Ugalasse "Inetut".

Selle aasta jõulupidu toimub 20. detsembril. Kõigest sellest täpsemalt juba järgmises lehes.