Foto: Nõmme Sõnumid

Kuna Eestis teisi samalaadseid asutusi polnud, siis tuli isekeskis hakkama saada ning leida paremaid lahendusi nii keskuses elavate laste probleemide lahendamiseks kui ka keskuse töötajate arenguks. Kuna mul oli oma eelnevast tööperioodist Avatud Eesti Fondis tekkinud palju rahvusvahelisi koostööpartnereid, siis otsustasin nende erinevate inimeste ja organisatsioonidega suhelda.

Väga palju abivalmis inimesi ja organisatsioone koostööks leidus Rootsis, Soomes, ka Belgias ja Hollandis. Tänu rahvusvahelisele koostööle sai ka minu juhitud keskus uusi arenguvõimalusi, leidsime laste probleemide lahendamiseks mudeleid, mis olid juba mõnes rahvusvahelises keskuses toiminud üle mitmekümne aasta.

Kindlasti on koostöö linnaosa tasandilt vaadatuna erinev koostööst ühe organisatsiooni tasandil, kuid tahan rõhutada, et koostöö aluseks on inimesed ning nende inimeste vaheline suhtlemine. Suhtlemine inimestega on väga oluline ja see loob võimalusi uuteks mõteteks, võimalusteks ja arenguks. Kindlasti tuleb tähtsustada ja edendada koostööd Eesti piires ning üks võimalus selleks on suhelda ja kohtuda teiste linnade juhtidega.

Juunis käisin Tapa linna 85. sünnipäeval. Meeldiv oli tõdeda, et lisaks vanusele seob Tapat Nõmmega ka raudtee. Erinevus on muidugi see, et kohalikud omavalitsused liituvad ning Tapa vallast ja Tapa linnast sai ühinemisel Tapa vald.

30. augustil käisin Pärnus ja kohtusin sealse linnapea Toomas Kivimäega. Pärnus elab praegu umbes 42 000 elanikku, meil Nõmmel on elanikke 38 340 inimest. Seega oleme elanike mastaabis päris hästi võrreldavad. Rääkisime linnade heakorrast, spordielust, tervishoiust, hoolekandest ja ka meediaga suhtlemisest ning sellest, mis hoiab linlast paiksena. Külastasin ka Pärnu turgu, mis on erakätes ning mille tegevuses Pärnu linn ei Kindlasti on Nõmme turg kõigile Eestimaa linnadele heaks eeskujuks.

Täna kohtun Kuressaare linnapeaga, et vahetada kogemusi linnade juhtimisel ning leida ka võimalikke kokkupuutepunkte koostööks.

22.-23. septembril viibin Soomes, et kohtuda Nõmme sõpruslinna Espoo linnapeaga ning arutada uusi koostöösuundi ja võimalusi.

Ka Nõmme looja Nikolai von Glehn pidas oluliseks koostööd ja seda nii Nõmmel, Tallinna linnas kui ka laiemalt Euroopas, sest eks temagi käis malli võtmas Saksamaalt ning tänu sellele oli ka Nõmme areng edukas ja mitmekülgne.