Pilt on illustreeriv Foto: Ester Vaitmaa

Tööst lapsed siiski ei pääse, sest riiklik õppekava on kehtestanud oma nõudmised. Lasteva nemate ootused kaasaegsele koolile:

• Kool on koht, kuhu kõik lapsed tahavad hommikul ärgates minna ja kust nad päeva lõppedes rõõmuga tulevad

• Valitseb hea õhkkond nii õpilaste kui õpetajate jaoks

• Ei kehti mitte hinde-, vaid arengusüsteem

• Laps ei karda

• Last valmistatakse ette eluks kooskõlas reaalsusega - elu ei ole paradiis ja koolgi ei saa seda olla.

• Kool on väike, suurtes koolides kaob laps ära, õpetajate ja laste negatiivsed jooned võimenduvad, on rohkem stressi.

• Kool on see koht, mille keskkond soosib aktiivset õpitegevust • Kool, mille esmane hool on edendada empaatiat, ühist lahenduste otsimist, loovat mõtlemist, iseseisvat otsustamist.

Oleme täiesti nõus ja jagame Lastekaitse Liidu vanematekogu arvamusi. Uue õppekava kohaselt alustasime inglise keele õpet juba 1. klassist, tunniplaanis on rahvatants. Õpilastel on võimalik osaleda erinevates huvialaringides, õpilasesinduse töös ja õppida Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Kostivere filiaalis flöödi, klaveri ja kitarri erialal.

Sügisel alanud eelkool on jõudnud oma tegemistega teise poolaastasse. Eelkooli lapsed on valmis ja täis tahtmist koolis olla. Oleme neile andnud koolija õpikogemuse, samuti eelteadmised koolis olemiseks ja hakkama saamiseks. Laste jaoks on oluline see, et tulevasel õpilasel on tuttavad õpetaja ja maja, teada vajalike ruumide asukohad ning tulevane klassiruum.

Sellel õppeaastal on eelkoolis erakordselt palju lapsi, kaks klassitäit. See teeb rõõmu!

Vaatamata sellele, et eelkooli päev on lastele pikk ja väsitav, on kõik olnud väga tublid. Laste säravad silmad ja aktiivne tegutsemislust annab eelkooli õpetajatele positiivset energiat kogu nädalaks. Vahel segab külm ilm ja haigused meie kokkusaamisi, aga see pole tegutsemisindu vähendanud.

Nii poisid kui tüdrukud on püüdlikud ja asjalikud, õpime kirjutama tähti ja numbreid, mängime liikumismänge, kleebime ja voldime. Kõige rohkem pakub rõõmu tegevus võimlas - oh seda energiat, mida jätkub veel nii pika päeva lõpuski.

Kooli tulles muutub lapse elu kardinaalselt, õpetajad saavad vähemalt sama tähtsaks kui vanemad. Algklassides õppiva lapse puhul muutuvad oluliseks tema intellektuaalsed võimed, püütakse selgitada välja lapse andekus ühes või teises valdkonnas. Kooliealisele lapsele on alati kasulik tegelda mõne spordialaga või osaleda huviringi töös.

Olulised aspektid, mille arendamisele vanemad peaks senisest rohkem tähelepanu pöörama, toob oma raamatus „Sinu tark laps" välja Eestiski esinenud Taani psühholoog ja pereterapeut Jesper Juul:

1. Lapse sisemise eneseaustuse toetamine. Laps peab teadma, et temaga on kõik korras - just sellisena on ta väärtuslik.

2. Lapse isikliku vastutuse arendamine. Praegu on see täiskasvanute seaski harvaesinev, ikka aetakse äpardused väliste asjaolude kaela.

3. Piiride seadmine. Vanemad peavad õppima oma piire näitama, mitte vaid last kamandama.

Lugupeetud emad ja isad! Kõik koolieelikud, kes pole veel eelkooli tundides osalenud, on oodatud meie kokkusaamistele üle nädala esmaspäeviti kell 16.30-18.00 kuni 7. maini. Oleme kevadkuudele planeeri nud kaks kokkusaamist ka eelkooli lapsevanematega. Täp sema info leiate Kostivere Kooli kodulehelt.