Ahi Foto: Tiit Blaat
  • Küta ahju mõistlikult. Ülekütmise vältimiseks tuleb külmade ilmade ajal kütta üks ahjutäis korraga, seda mitu korda päevas.
  • Ära pane põlevmaterjale küttekoldele liiga lähedale (küttepuud, vaip). Tulekahju võib tekkida lenduvast sädemest ning isegi soojusülekandest. Sooja ahju kohal on hea kuivatada näiteks märgi riideid. Kindlasti tuleb tuleõnnetuse vältimiseks seda tehes jälgida, et mõni kergestisüttiv riietusese kuumale ahjule ei pudene.
  • Ahju peab kütma kuiva ja kvaliteetse halupuuga. Puidus olev keemia talletub kergesti küttekeha seintele, seetõttu ei sobi kütmiseks värvitud, immutatud või muul viisil kemikaalidega töödeldud puitmaterjal ning mitmesugused olmejäätmed.
  • Ära lahku kodust või mine magama enne, kui kütmine on lõppenud.
  • Tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest alles pärast nende jahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõguvaid tükke. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka ladustada kergestisüttivas anumas. Kuum tuhk tuleb paigutada metallnõusse ning viia hoonest väljapoole jahtuma.
  • Siiber peab olema kütmise ajal täielikult avatud.

Ning lõpetuseks, ära küta rikkis kütekollet.

Vähimagi kahtluse korral, et kodu kütteseade või korsten pole töökorras, kutsu külla oma ala asjatundja. Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes ning ettevõtetele kuuluvates hoonetes peab küttesüsteemi puhastama korstnapühkija kutsetunnistust omav isik vähemalt üks kord aastas. Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga 5 aasta jooksul peab seal seadme üle vaatama ja puhastama samuti kutseline korstnapühkija. Kes ei ole eramajas viimase viie aasta jooksul lasknud korstnaid puhastada kutselisel korstnapühkijal, soovitab Päästeamet korstnapühkija kontakti saamiseks helistada päästeala infotelefonil 1524. Korstnapühkijal peab kindlasti olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kontrollida kutsekoja kodulehel.

Ohutut talve!