Foto: erakogu

Minu meelest võiks vald tulevikus natuke rohkem mõelda ka oma kaugematele nurkadele ja äärealadele. Kui see areng ka nendesse kohtadesse jõuaks, siis julgeks küll väita, et elan parimas vallas.

Loodan, et 20 aasta jooksul teevad vallad head koostööd ning tekib võimalus mööda kergliiklusteed pidi Keilast Tallinnasse sõita turvaliselt näiteks jalgrattaga. Teine põhiliin on juba valmis - Tallinnast saab Tabasallu ja sealt edasi Murastessegi. Väga hea saavutus, ja usun, et areng jätkub jõudsalt.

20 aasta pärast oleme valdade edetabelis sellise arengu jätkudes esimesed, kuid selle saavutamine ei ole lihtne. Ka teised pingutavad! Selle saavutamine on võimalik meie kõigi - valla elanike ja juhtide ühise koostöö ja aktiivse edendamise läbi!

KRISTA KANNISTE
Adra küla elanik

Valda ootab minu arvates ees suur ja korralik areng. Seda just külade ning paikkondade tasemel. Nii kaua kui kuulume Euroopa Liitu, on meil kõik võimalused taotleda sealt ka toetust. Kas siis Leaderist või mõnest muust programmist. Loomulikult on dokumentatsiooni ja taotluste koostamine pikk ning raske. Aga kes viitsib ise vaeva näha, see peaks asjad ka korda saama.

VAL RAJASAAR
Muraste elanik

Ma tahan, et Harku vald oleks 20 aasta pärast niisama hea elukeskkond, kui ta veel praegu on. Et looduslikke maastikke oleks vähemalt niisama palju alles kui nüüd ja et linnalik asustusmuster ei leviks kaugemale kui tänane seis.

Soovin, et valla uus üldplaneering saaks vastu võetud ilma ühegi järeleandmiseta planeeringu avalikustamise hetkel sellega määratud loodusliku maa ja põllumajandusmaa arvelt. Et sotsiaal- ja teenindusotstarbelised arendused toimuksid ainult väljakujunenud kandi- ja asumikeskustes, mitte mujal, ning neid kavandataks kandipõhiste osaüldplaneeringute alusel, mis omakorda järgib valla uut üldplaneeringut.

Tahan, et vallas oleks garanteeritud joogiveeressurss kõigile peredele, kes elavad siin täna ja 20 aasta pärast.