Sellisena tutvustavad tulevast kaubanduskeskust arendajad oma kodulehel.

Rongiga Tallinna sõites on Padula jaama juures näha puudest-põõsastest puhastatud suur ala, kuhu plaanitakse Eesti ilmselt üht suurimat Gate Tallinn nime kandvat kaubandusparki. Arenduse jaoks on see 66 hektari suurune ala vaieldamatult üks paremaid asukohti Tallinna ümbruses, paiknedes ühe peamise linnast välja viiva maantee ja Tallinna ringtee ristumiskohas. Oluline on samuti see, et arenduse maa-ala piirneb olulise raudteeliiniga, mille üks, seni suuresti kasutuseta seisnud peatus asub siin.

Tulevast Gate Tallinn kaubandusparki silmas pidades ja arendaja osalisel rahalisel toel rajati Topi liiklussõlm, mille kaudu hakkab kulgema peamine ühendus kaubanduspargi ja Pärnu maantee vahel. Veelgi enam, planeeritud ala läbiv tee on kavandatud peatänavaks, mis on perspektiivis ühendusteeks riigimaantee ja Saue linnaga, võimaldades nii Saue-Laagri asumite ühendust kui ka otsest juurdepääsu perspektiivsele arendusaladele.

Saue Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevik 4, Tallinna-Pärnu-Ikla maantee, Keila-Tallinna 87,2–91,1 km raudtee, Vääna jõe ja Topi liiklussõlme vahelise maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritud maa-alale on detailplaneeringu järgi ette nähtud 42 krunti: 26 ärimaa, 3 tootmismaa, 1 elamumaa ja/või ärimaa, 1 transpordi- ja maatulundusmaa ning 11 transpordimaa krunti. Detailplaneeringu üldkontseptsioon näeb ette jagada ala kaheks. Raudtee äärde ning kõrgepingeliinide vahelisele alale tuleksid logistikaettevõtted. Teine, tarbijale suunatud avalikke teenuseid pakkuv äride osa (väikehulgilaod, kaubandus- ja teeninduspinnad, bürood) oleks Tallinna-Pärnu maantee ääres ning Vääna jõega külgneval alal. Detailplaneeringuga on kavandatud Vääna jõe äärse haljasala ja ettevõtlusala vahele võimalus kahe kuni 5-korruselise korterelamu ehitamiseks.

Gate Tallinn kaubandusparki arendab Joakim Heleniuse suurosalusega Trigon Capitalile ja Soome investoritele kuuluv OÜ Chester Universal.