IRL valimispidu Tartus Foto: Jassu Hertsmann

Laasi sõnul on tema jaoks tegemist loogilise sammuga, kuna pikaaegne koostöö Laekvere vallas IRLiga on olnud viljakas. Samuti annab IRLi kuulumine tema sõnul parema võimaluse riigielu küsimustes kaasa rääkida ja valla heaolu eest paremini seista.

„Tahan omalt poolt eelkõige kaasa rääkida küsimuses, mis puudutab haldusreformi ning vastuolu omavalitsustele pandud funktsioonide ja selleks eraldatavate ressursside vahel. Samuti tuleb tugevdada dialoogi omavalitsuste ja keskvõimu vahel," ütles Laas.

Aarne Laas on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli veterinaararsti eriala ning on Laekvere valda vallavanemana juhtinud viimased 22 aastat.