Eestielu

Lasteaia direktor Kaja Ivask kirjutas 2010. aastal projekti Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Projektiraha toel on lasteaia Naerumummude rühma lapsed saanud palju ringi reisida ja niimoodi tarkuseteri korjata.

Septembris toimus jalgsimatk Torma Rahuoru parki. Sellest võtsid osa kõik aiarühmad. Pargis laulsime, mängisime liikumismänge, õppisime tundma pargitaimi, tehes nendest huvitavad looduslikud pildid. Korjati oksi ja pee-ti piknikku. Septembris käisid Naerumummud ekskursioonil Torma prügilas.

Tutvuti prügila tehnikaga, jäätmete sorteerimisliini tööga, ladestusaladega. Hiljem sõideti läbi Peipsiveere ridaküla. Binokliga vaadeldi Peipsi järve ja kaldaala. Ekskursioon lõppes piknikuga. Endla looduskaitsealal. Jõgeva vallas toimus Männikjärve raba laudteel matk, mida juhendas giid.

Tutvuti erinevate metsakooslustega, puisniidu ja soodega, linnu- ja taimeliikidega. Roniti vaatlustorni, nauditi laukarabadele avanevaid avaraid ja imeilusaid vaateid. Looduskaitseala keskuse piknikuplatsil lapsed mängisid ja täitsid vaatluslehti. Grilliti vorste ja joodi sooja teed.

Tarkusekuu jooksul käisime ka ekskursioonil Elistvere loomapargis Tabivere vallas. Giidi juhendamisel toimusid vaatlused pargis ja siseruumides. Tutvusime looduslähedastes tingimustes elavate metsloomade ja lindude elukommetega ning pargi taimekooslusega. Raigastvere vaatetornist vaatlesime ümbritsevat maastikku. Pidasime piknikut.

Oktoobris oli võimalus käia väljasõidul Laiuse ordulinnuse varemetes, Laiuse ja Kuremaa pargis, Laiuse kiriku ja Kuremaa mõisahoone juures Jõgeva vallas. Vaadeldi Vooremaa tüüpilist maastikku, kus suured voored on vaheldumisi sinavate järvede, niitude ja metsadega.

Oktoobris toimus ekskursioon OÜ Sadala Agro vabapidamisega lüpsifarmi ja noorloomalauta. Samas tutvuti koduvalla looduse ja tehiskeskkonnaga (ehitised, tehnika, transpordivahendid).

Meeldejääv ekskursioon oli Saare looduse õpperajale Kääpa külas Saare vallas. RMK Koseveski loodusmaja retkejuhi juhendamisel läbiti matk loodusrajal. Heatahtlikus ja turvalises keskkonnas õpiti tegutsedes ja uurides. Lõkkeplatsil mängiti loodusteemalisi sõnaja liikumismänge, peeti piknikut.

Novembris oli laste jaoks üks väga huvitav päev. Hommikul viis buss lapsed Jõgevale, kust edasi loosõideti rongiga Tartusse, kus tutvuti loodusmajaga. Seal külastati lemmikloomatundi, kohtuti küüliku, merisea, kuldhamstri, tšintšilja, mongoolia liivahiire, punakõrv-ilukilpkonna, akvaariumikalade ja viirpapagoidega. Järgnes mänguasjamuuseumi külastamine, kus õpetati lastele muu hulgas ka lauakatmist. Novembrikuu lõpus toimus lasteaiapere ühine kokkuvõttev loodusteemaline joonistamis- ja muusikapäev lasteaia saalis. Tunnustati kõiki joonistusvõistlusel osalenuid. Kaeti puuvilja- ja mahlalaud, mängiti seltskondlikke mänge.

Jõulukuu alguses sõitis terve lasteaed Võtikvere parki. Seal kohtuti jõuluvanaga, kellele lapsed laulsid ja tantsisid. Metsa alt korjati käbisid, jäeti lindudele toitu. Üheskoos peeti ka talvist piknikku. 6-7 aastastele toimus detsembris väljasõit Amme jõe äärde Palamusele. Külastati Palamuse veskit ja kirikut ning osaleti muuseumi jõuluprogrammis.

Kõikide tegevuste käigus on tehtud fotosid, millest koostatakse teemakaustadesse.

Toimunud väljasõitude põhifinantseerija oli Keskkonnainvesteeringute Keskus. Usun, et laste poolt nähtu ja kogetu annab kinnituse vanasõnale “Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas”.