Võru Linna Leht

UNICEFi algatatud liikumise „Laste- ja noortesõbralikud linnad" eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. Viimase 11 aasta jooksul on 23 Euroopa riiki selle liikumisega ühinenud.

Nüüdseks on tiitli saanud üle kahesaja Euroopa väiksema ja suurema linna. 2009. aasta kevadel tehtud küsitluste kohaselt on tunduvalt paranenud nende linnade investeerimiskliima ja üldine maine ning laienenud nende tuntus välismaal.

2011. ja 2012. aasta jooksul jälgis hindamiskomisjon paljusid Eesti linnu ning märtsis, juunis ja oktoobris tehtud kokkuvõtete alusel otsustati lastesõbraliku linna sertifikaat anda Võru linnale.

UNICEFi Eesti esindaja Toomas Palu ütles hindamiskomisjoni lõppistungil: „Mul on hea meel tõdeda, et Eesti on muutumas lapsesõbralikumaks.

See tunnustus ei ole ühe aktsiooni või projekti kokkuvõtlik lõpetamine, vaid vahekokkuvõte, mis märgib linna suhtumist lastesse ja soovi osaleda muutumisprotsessis.

Lastesõbralikkus on eelkõige eeldus koostööks linnavalitsuse, ettevõtjate ja kõigi linnakodanike vahel väikeste linnakodanike tuleviku heaks ja loomulikult suur vastutus. Kõiki neid Eesti linnu tutvustatakse ka teistele Euroopa linnadele."

16. novembril toimus Stenbocki majas tseremoonia, kus Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip ja UNICEFi Eesti rahvuskomitee president Elle Kull andsid Võru linnale kätte laste- ja noortesõbraliku linna sertifikaadi.

Peaminister Andrus Ansip tunnustas oma kõnes Võru linna elanikke ning praegusi ja endisi linnajuhte, kes on teinud linna arendamisel märkimisväärselt head tööd. „Võrokestel on, mille üle uhkust ja rõõmu tunda. Roosisaare sillast alguse saanud elukeskkonna aktiivne parandamine on kiiduväärt ettevõtmine, Kubija metsas on suurepärased terviserajad, spordikeskus on Eestis üks paremaid, Tamula rannapromenaadil olevad atraktsioonid on tihedas kasutuses, kordatehtud Kannel on muutunud Võrumaa kultuurikeskuseks. Nõustun UNICEFi otsusega anda Võrule väärikas tunnuskiri ning soovin tegijatele jõudu uuteks algatusteks, mis kohalikele inimestele rõõmu valmistaksid."

Elle Kull ütles sertifikaadi kätteandmisel, et tema hinnangul on Võru kõige lapsesõbralikum linn Eestis.

 „Vaadates linna eelarvet, on täiesti uskumatu, kui palju Võru linn on panustanud haridusse, kultuuri, noorsootöösse. See on täiesti ebatavaline number. Nimekiri Võru linna tegevustest on äärmiselt pikk. Võrulastel on väga ilusad, huvitavad ja inimlikud liikumised ning on väga tore, et linn toetab lastega seotud projekte."

Linnapea Jüri Kaver sõnas oma tänukõnes, et tegu on Võru linna jaoks väga suure tunnustusega ning see tiitel on ennekõike tunnustus meie linna elanikele nende tehtud töö eest. Linnapea lisas, et linnavalitsuse töö laste ja noorte võimaluste arendamisel pärast tiitli kättesaamist ei peatu. „Võimalusi tuleb lastele ja noortele üha juurde luua ning me võtame seda tiitlit justkui avansina."

Piduliku tseremoonia lõpetuseks esitasid Võru muusikakooli õpilased Elise Marie Olesk ja Kaisa Press akordionil ja viiulil kaks muusikapala.

Foto: Vasakult UNICEF Eesti noortepatroon Laura Põldvere, UNICEF Eesti president Elle Kull, peaminister Andrus Ansip, linnapea Jüri Kaver, volikogu esimees Erki Saarman, abilinnapea Tarmo Piirmann, Eesti Linnade Liidu hariduse ja noorsootöö nõunik Hille Ilves ning Võru muusikakooli õpilased Kaisa Press ja Elise Marie Olesk.