Kose-Uuemõisa lasteaia-kooli liikluspäev Erakogu

Liikluskasvatuse peamiseks sisuks on õpetada lastele ohutult liikluses toime tulema lähtudes lapse koduümbrusest ja lasteaia-kooli teekonnast..

Liikluskasvatus on laiaulatuslik teema, mis vajab käsitlemist iga päev. Selleks et seda loomulikult ja igapäevaselt teha, on vaja ka teatud tingimusi.

Alates 1999. aastast toimub Kose-Uuemõisa lasteaias-koolis jalgratturite koolitus. Sellest ajast peale on osaletud ka jalgratturite võistlustel Vigurivänt.

Aastatel 1999-2013 on meie õpilased 13 korral Põhja regiooni Vigurivända võistlustelt koju toonud vaid esikohad.

Meie lasteaias-koolis läbiviidav liikluskasvatus on aastaid olnud süsteemne ja järjepidev. Seni on õpetus toimunud eelkõige tänu õpetajate aktiivsusele ja leidlikkusele. Soovisime, et saaksime liikluskasvatust käsitleda sujuvalt ja loomulikult, tuues liikluskasvatuslikud elemendid igapäevakeskkonda.

Praktiline õppimine

Kevadel 2013 esitasime maanteeameti poolt korraldatava üleriigilise liikluskasvatuse teemalise projektikonkursile oma töö teemal "Liikluskasvatus - igapäevaelu oluline osa". Projekti eesmärgiks oli parandada liikluskasvatuse praktiliste tegevuste läbiviimise tingimusi - liikluse korraldamiseks markeerida õueala ja paigaldada sobivas suuruses liiklusmärgid, uuendada jalgratturite vigurraja elemente. Saime oma taotlusele positiivse vastuse ning tänu sellele täitsime ka kõik taotluses püstitatud eesmärgid.

Projekti käigus markeerisime õuealale teekattemärgistuse, paigaldasime liiklusmärgid, soetasime koolilastele jalgrattahoidjad, uuendasime vigurraja elemente ning viisime koolilastele koostöös politseiga läbi liikluspäeva.

Mäng õpetab

19. septembri hommikul olid Kose-Uuemõisa lasteaiakooli kaks vanemat rühma oma õuealal täis tegutsemislusti ja ootusärevust - algas liikluspäev.

Meie lasteaia Päikesejänkude ja Päevakildude rühmas käivad 4-7-aastased lapsed, kes on juba piisavalt suured, et osata liikluses õigesti käituda. Meie lapsed teavad liiklusest palju, kuid liikluspäeva eesmärgiks oli õuealal olevate liiklusmärkide ja teekattemärgistuse õige kasutamine ning läbi erinevate tegevuste õpetada lastele liiklusohutust.

Lapsed õpivad kõige paremini mängides, seepärast algaski päev lõbusa liiklusmänguga.
Siis nägid lapsed lähenemas õpetaja Tiiat rattaga, kellel polnud peas kiivrit, lutsutas pulgakommi ja vahepeal isegi lehvitas lastele! Aga hooletus ees - õnnetus taga!

Ootamatult sööstis ratta ette õpetaja Anne, kes rääkis mobiiltelefoniga ja ei veendunud enne teele astumist selle ohutuses. Loomulikult said mõlemad liiklejad kokkupõrkes kannatada.

Meie tublid kasvandikud teadsid kohe, et tuleb kutsuda abi ja helistada numbril 112. Oskasid ka öelda lasteaia aadressi.

Õnneks ei olnud õpetajatel püsivaid vigastusi. Et selline asi enam ei korduks ja kõik tänaval käituda oskaksid, arutati üheskoos läbi, milline oleks olnud õige käitumine.

Õpetaja Anne juures tegid lapsed munakiivri katse. Lapsed nägid, kui oluline on kiiver - kui muna kiivriga maha viskasime, jäi muna terveks.

Ilma kiivrita muna aga kukkus katki. Korrati üle ka tarkus, et sõita tohib ainult korras rattaga! Õpetaja Tiiaga vaadati üle liiklusmärgid meie õuealal ja mängiti taaskord läbi üks liiklusmäng.

Õpetaja Marge juures sai aga harjutada jalgratta vigursõitu ning õpetaja Leila õpetas, mis teha siis, kui on juhtunud õnnetus.

Loodame, et kasu sellest päevast oli kõigil ja et igaüks meist õppis midagi. Usume, et järjepideva liikluskasvatusega saame samm-sammult sisse viia ka positiivseid muutusi üldisesse liikluskultuuri.