Pääsküla gümnaasium. Foto: Meelis Antoi Nõmme Sõnumid

Seda üllatavamalt see mõjus, et veel eelmisel aastal räägiti kooli remondiplaanidest. Nõmme linnaosa vanem Tiit Terik saatis ootamatult tekkinud olukorraga seoses pöördumise Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele ning haridusvaldkonda kureerivale abilinnapeale Mihhail Kõlvartile .

Linnaosavanema sõnul on tekkinud olukord põhjustanud palju ebamugavust nii õpilastele kui õpetajatele, sest koolil ja õpilastel olid gümnaasiumiastme avamise suhtes põhjendatud ootused. Tegeletud on õpilaste ettevalmistamisega gümnaasiumisse üleminekuks ning koolil oli valmisolek uute õpilaste vastuvõtuks. «Üldjuhul toimuvad koolide sisseastumiskatsed kevadvaheajal, mistõttu avaldame oma nördimust selle üle, et sedavõrd oluline muudatus on tehtud nii lühikese etteteatamise ajaga,» märkis Terik.

Veel selle aasta alguses oli nii koolile kui linnaosale teada, et koolivõrgu korrastamise raames 10. klasside mitteavamine ei pidanud Nõmmel tegutsevaid koole puudutama. Koolimaja vajab küll remonti, kuid gümnaasiumi täitumus on seni olnud stabiilne. Teriku sõnul soovibki linnaosavalitsus

nüüd teada, mis põhjusel ja millal see seisukoht muutus.

Lisaks riiklikule õppekavale on näiteks sel õppeaastal võimalik Pääsküla gümnaasiumis õppida veel saksa ja hispaania keelt, disaini, informaatikat, multimeediat, majandusõpetust, uurimistöö aluseid, psühholoogiat, usundiõpetust, astronoomiat, joonestamist, kodundust, filosoofia aluseid, kultuurilugu, robootikat, etiketti ning osaleda riigikaitse õpetuse tundides.

Tallinna haridusameti kava puudutab praegu 11 pealinna kooli. «Valdavalt olid nende koolide hulgas koolid, kus 10. klasse ei avatud juba selle õppeaasta sügisel ning enamikus neist õpib gümnaasiumiosas alla saja õpilase. Kui nende puhul oli gümnaasiumiosa mitteavamine mingil määral ootuspärane, siis Pääsküla gümnaasiumis õpib gümnaasiumiosas 113 õpilast ning sel õppeaastal avati kaks 10. paralleelklassi,» seisab pöördumises.

«Võttes arvesse asjaolu, et Pääsküla gümnaasium on 2013/2014 sügisese vastuvõtu andmeid arvestades ka sellel aastal võimeline komplekteerima 10. klasse ning et vanuserühma hoidmine on terve linnaosa mõistes vajalik, palume Pääsküla gümnaasium liita võimalikult ruttu nende koolide nimekirja hulka, kelle 10. klasside avamise tingimuseks on vähemalt 30 õpilast klassis 1. juuli 2014 seisuga,» kirjutas Terik.

Ühtlasi tegi linnaosavanem Savisaarele ja Kõlvartile ettepaneku kohtuda Pääsküla gümnaasiumi juhtkonnaga kooli ruumides, et arutada hoone seisukorda ja lähitulevikku. Pääsküla gümnaasiumi teema tõstatas ka Nõmme halduskogu 5. märtsil toimunud koosolekul.