FOTO: Saue linnavalitsus
Tänaseks on tublisti edasi jõutud ning ligi 20% torustikest maha pandud. Esialgsest graafikust ollakse juba nädala-kahe jagu ees.

Küll aga ei tähenda see veel, et kinnistute omanikud, kelle kinnistute kõrval torustik maas, saaksid hakata kohe oma kinnistusiseste torustikke rajama. Esmalt peab ehitaja trassid dokumenteerima ning katsetama, misjärel AS Tallinna Vesi, kui tulevane kommunikatsioonide operaator, väljastab liitumise projekteerimiseks tehnilised tingimused. Viimaste alusel saab krundi omanik tellida projekti ning alles pärast kinnitatud projekti võib lasta välja ehitada majja viivad vee- ja kanalisatsiooni torustikud .

Piirkonnas, mis jääb Rauna tänavast Keila maantee suunas, on käsil projekteerimistööd ning kinnistute omanikega liitumispunktide asukohtade kooskõlastamine. Reaalsete kaevetööde ja torustike panekuni jõutakse ilmselt märtsi lõpus, aprilli alguses. Selles piirkonnas on ehitaja, konsortsium AS Lemminkäinen Eesti -Lemminkäinen Infra OY, lubanud tööle panna kuni viis brigaadi.

1.märtsiks on projektijuhtimise teenust osutav firma OÜ Keskkonnaprojekt kokku kutsunud Kiviloo piirkonna ehitustööde avakoosoleku, kus lepitakse ASi Esmar Ehitusega kokku edasine tegevuskava tööde teostamiseks. Kiviloo piirkonna tööde lõpetamise ja tänavate korrastamise tärmin jääb aga 2013 aasta kevadesse.

Meie tegevuse eesmärgiks on parem elukeskkond Saue linnas.