Lohusuu Kooli õpilased Lohusuu Valla Uudised
Karusellvõistluses tuli võistlejatel läbida 16 erineva teemavaldkonnaga kontrollpunkti, kus lahendati aja peale erinevaid ülesandeid ning pandi proovile nii meeskonnatöö kui osavus, lahtine mõistus ja taiplikkus. Noortel tuli õhupüssist märki lasta, läbida rattaga vigursõidurada, lahendada ohutusteemalisi teste, transportida tuletõrjevoolikute abil vett, osutada esmaabi, riietuda politseivarustusse ja läbida takistusrada kurjategija tabamiseks, läbida kanuuga tähistatud veeala ja palju teisi ülesandeid.

Laagriprogrammis oli ka noorte endi poolt esimese võistluspäeva õhtuks ettevalmistatud andekad etteasted, kohalekutsutud Power Hit Radio DJ oma tantsumuusikaga ning koostööpartnerite demonstratsioonesinemised. Tihedas rebimises võitles endale esikohatiitli välja 32 punktiga Lohusuu Kool. Väärilisele teisele kohale tuli 26,5 punktiga Toila Gümnaasium ning kolmanda koha võttis 25 punktiga Kiviõli I Keskkool. Lohusuu Kooli autasustati diplomitega ja karikaga. Lohusuud esindasid sellel võistlusel: Jan Forostovets, Erika Levina, Rauno Haav, Hadji Forostovets, Aleksei Kraft, Nikita Piljavets, Inna Akulitš, Kaupo Metsalu, Kristo Metsalu, Martin Levin ning juhendaja Kaidi Forostovets.

Lohusuu Vallavalitsus on väga uhke oma tublide õpilaste üle ja tänab neid võistlusel osalemise ja suurepäraste saavutuste eest! Suur-suur aitäh õpilaste juhendajale Kaidi Forostovetsile!