Foto: Ilmar Saabas

Tallinna linna heakorra eeskirja § 13 punkti 10 järgi, on jäätmete (prügi) ja kulu põletamine keelatud. Keelatud on põletada aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevaid jäätmeid nagu rohi, lehed ja kulu.

Tallinnas on avalikus kohas keelatud jäätmeid ja kulu põletada, lõkke tegemine on lubatud vaid Keskkonnaameti eelneval kooskõlastusel. Linnavalitsuse poolt välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsid ja avalikud lõkkekohad asuvad Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Aegna saarel (asukoha kaardid: http://www.tallinn.ee/g2913s40328 ).

Enne lõkke tegemist on vajalik varuda käepärast esmased kustutusvahendid, nagu näiteks anum täidetud veega või tulekustuti. Lõkke tegemisel on oluline arvestada lõkkest lenduvate tulesädemetega ja veenduda, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng, et suits ei häiriks inimesi ja liiklust. Pärast tule tegemist on kohustuslik põlemisjääkide hoolikas kustutamine veega ülevalamise, mulla või liivaga katmise teel.

Grillimisel tuleb samuti jälgida grillseadme ohutut kaugust hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist. Tahkkütusel töötaval seadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, on ohutuks kauguseks vähemalt 5 meetrit, kuid kui kasutakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud hõõguvat materjali, siis vähemalt 2 meetrit. Oluline on jälgida, et tahkkütusel või küttegaasil töötava grillseadme või muu samalaadse välitingimustes kasutamiseks mõeldud seadme kasutamise koht paikneb tasasel pinnal väljaspool hoonet, seega on keelatud grillida rõdul, lodžal vms.

Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb järgida siseministri määruseid nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded" ja nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded" ning Tallinna Linnavolikogu määruseid nr 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" ja nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri". Samuti peab arvestama tuleohu kaardi informatsiooniga mis on esitatud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel.

Ebaseaduslikest kulupõletajatest või lõkketegijatest võib teada anda munitsipaalpolitsei telefonil 14410.