Loksa Elu

Kodanikupäev on orienteeritud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijaile sõltumata rahvusest. Kodanikupäev on üleriigiline ning toetub eelkõige kohalikule initsiatiivile ning on enamjaolt teabepäev. Kodanikupäevaks valiti 26. november seetõttu, et 26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäeva tähistatakse alates 1999. aastast.

Aumärk võidakse anda teenete eest kodanikuteadvuse väärtustamisel ühiskonnas, Eesti vabariigi kodanikukasvatuse edendamise eest ja teenete eest kodanikupäeva korraldamisel. Aumärgi väliskuju on valge pügalrist, millel asetseb sinise äärisega kuldne keskmedaljon. Medaljoni kuldsel väljal on kolm sinist otsavaatavat lõvi. Äärise ülaserval on kuldsete tähtedega tekst "Kodanikupäev" ja alaserval kuldsete numbritega aumärgi asutamise aastaarv. Kandidaatide ettepanekuid vaatas läbi siseministeeriumi juurde loodud komisjon, mis valib välja 14 auväärset kodanikku. Komisjoni kuuluvad esindajad Riigikogust, Riigikantseleist, siseministeeriumist, kultuuriministeeriumist, haridus- ja teadusministeeriumist, Eesti Linnade Liidust ning Heateo Sihtasutusest.

Selle aasta kodanikupäeva aumärgi  saajate seas oli ka Loksa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Urve Toompuu. Urve Toompuu esitasid aumärgile Loksa Linnavalitsus, Loksa Gümnaasium ja SA Loksa Kultuur. Urve Toompuu on silmapaistev ja tulemuslik aineõpetaja, MTÜ Viinistu Külaseltsi juhatuse liige ja küla kultuuriliste sündmuste korraldaja, Viinistu küla ajaloo koguja ja muuseumi varade haldaja ning Viinistu hümni kaasautor.

Peaminister Andrus Ansip tänas kõiki laureaate, et nad on teinud rohkem kui neilt on oodatud.

"Kui kõik teeksid nii, siis edeneks meie riik veelgi kiiremini. Suur tänu teile," ütles valitsusjuht. Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul tunnustati selliseid tegusid, mille peamine motivatsioon on teiste teenimine. "Teie olete teinud oma tegusid tunnustusest hoolimata," sõnas Ken-Marti Vaher.

Aumärgi said: Elve Joon, Ülle Kauksi, Hans Veimann, Henno Sepp, Heino Kerde, Arvo Tarmula, Helle Anijärv, Enno Ottis, Dein-Tom Tõnsing, Pille Kaisel, Kairit Numa, Elvira Reiman, Urve Toompuu, Liia Hänni

Urve Toompuu on õpetaja, kes ei õpeta vaid oma ainet, vaid ta on inimene, kes oskab panna noori hindama oma maad, väärtustama emakeelt, austama ümbritsevaid inimesi ning on ise eeskujuks, kuidas edendada meie kogukonna elu. Urve Toompuu töö aineõpetajana on olnud silmapaistev ja tulemuslik, mida tõendavad õpilaste teadmised lõpueksamitel. Tema õpilased on saavutanud väga häid kohti eesti keele olümpiaadidel nii maakonnas kui ka vabariiklikul tasemel. Tema õpilased on osalenud väga edukalt vendade Liivide luulekonkursil ning saavutanud ka esikolmiku kohti õpilaste omaloomingu konkurssidel nii proosa kui ka luulevaldkonnas.

Urve Toompuu on aktiivselt ja mitmekülgselt tegelenud õpilaste silmaringi ja maailmapildi avardamisega ka väljaspool kooli. Tänuväärt on olnud tema töö õpilastele ja õpetajatele kultuurimatkade ja õppekäikude korraldamisel, mitmesuguste kooli- ja linnaürituste ilmestamisel temaatiliste kirjanduslike tekstidega. Viimane tema juhendatavate noorte emotsionaalne isamaaline esinemine oli 2012. aasta Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel Loksa linnas.

Hindamatu on õpetaja Urve Toompuu tegevus eesti keele väärtustajana. Loomingulise isiksusena on ta innustanud oma õpilasi sügavamalt uurima ja mõistma keele-, kirjanduse- ja kultuuri temaatikat. Ta on ära teeninud Loksa kandi inimeste armastuse ja austuse. Kolleegina on ta abivalmis, vaimukas ja tähelepanelik. Rõõm on temaga koostööd teha, sest tal on palju huvitavaid ideid asjade korraldamiseks. Ta on Harjumaa aastaõpetaja 2004. Urve Toompuu on 2012. aasta Kalju Lepiku luulevõistluse laureaat. Ta kuulub MTÜ Viinistu Külaseltsi juhatusse ning korraldab Viinistu küla kultuurilisi üritusi. Ta on kogunud ja koostanud Viinistu küla ajalugu, haldab küla muuseumi varasid ning ühtlasi on kaasautoriks Viinistu hümnile. Viinistu hümnis lauldakse inimestest, kes elanud ja silma paistnud millegagi ning sündmustest, mis kohapeal toimunud. Viinistu ajalugu on kajastatud 2012.a  juulis küla 640-ndaks juubeliks välja antud väiketrükises "Viinistu küla". Urve Toompuu tegevus on hinnatud nii Loksa linnas kui Kuusalu vallas. Ta on sügavalt aateline inimene, kelle esimene küsimus ei ole kunagi „mis ma selle eest saan". Tema jaoks on olulised noored, inimesed tema ümber ning meie kodukandi tulevik.