Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn

Projekti eesmärgiks oli tõsta informatiivsust Narva piirkonna kohta kui turismi sihtkohast, ning selle arvelt suurendada välisturistide ööbimiste arvu, sh väljaspool hooaega.

Projekti raames olid planeeritud sellised tegevused nagu turismi infomaterjalide väljatöötamine, välismessidel osalemine, tutvustusreiside korraldamine, turismi veebilehe http://tourism.narva.ee uuendamine. Projekt kestis 2 aastat, 2009.a novembrist kuni 2011.a oktoobrini.
Projekti planeeritud eelarve moodustas 89 257,7 eurot, millest oli kulutatud 79 314 eurot. 70% summast oli kaasfinantseeritud programmist „Turismiturunduse meede avalikule ja kolmandale sektorile". Ülejäänud 30% moodustas partnerite panus projektile. Narva-Jõesuu rahaline panus oli 1 278,7 eurot, Narva linna panus oli 22 515, 5 eurot.

Projekti raames töötati välja ja trükiti temaatiline trükis Narvast ja Narva-Jõesuust kogutiraažiga 27 000 tükki seitsmes keeles. Peale seda valmistati ka kultuuriürituste kalender 2011. - 2012. aastateks kogu tiraažiga 2 500 tükki ning temaatilised plakatid ja flaierid aktiivse puhkuse, kultuuriürituste ja vaba aja veetmise võimaluste turundamiseks, mille kogutiraaž oli 2 500 tükki.

Infomaterjale levitati peamiselt turismimessidel ja partnerorganisatsioonide kaudu sihtturgudel. Lisaks turismimessidele Helsingis, St. Peterburis ja Riias, kus Narva linn igal aastal traditsiooniliselt osaleb, sai projekti raames võimalikuks võtta osa veel kolmest turismimessist. Üks nendest oli temaatiline mess St. Peterburis „Piiramata puhkus. Talv", mis toimus 16. oktoobril 2010.a., teine - turismimess Stavangeris (Norra) 5.-6. veebruaril 2011.a. ja viimane - turismimess Hamburgis (Saksamaa), mis oli läbi viidud 9.-13. veebruaril 2011. Koos Narva ja Narva-Jõesuu linnade esindajatega said messidel osaleda ka Narva turismifirmad.
Messidel levitati kokku umbes 6 000 infotrükist ja individuaalselt konsulteeriti umbes 1 000 inimest. St. Peterburis oli korraldatud infoseminar reisifirmadele, millest võtsid osa 21 inimest. Ülaltoodud ürituste tulemusena said infot Narva ja Narva-Jõesuu kohta umbes 18 300 messidel ja seminaril osalejat.

Käesoleva aasta juulist-augustini. korraldati projekti raames neli tutvustusreisi turismifirmadele ja ajakirjanikele Venemaalt, Lätist, Soomest, Rootsist ja Saksamaalt. Kokku osales reisidel 41 inimest, kellest 15 oli ajakirjanikku ja 25 reisikorraldajat. Pressireisid ajakirjanikele toimusid juulis, kui parasjagu toimusid Kalurite Päevad Narva-Jõesuus ja rahvusvaheline festival Bikefest 2011 Narvas. Reklaamartiklid ilmusid juba soome ajakirjas vene keeles New Horizons (tiraaž 15 000), saksa ajakirjas Hidden Europe (tiraaž 2 000) ja soome ajalehes Ilkka (tiraaž 175 000). On planeeritud ka artikkel soome ajakirjas Caravan. Materjalid, mida koguti pressireisi raames kasutatakse ära ka reisijuhiks soomlastele, kes kavatsevad külastada Ida-Virumaa piirkonda, mille planeeritud tiraaž on 3 000 tk.

Venekeelsed artiklid ilmusid Lätis internetiportaalides www.delfi.lv ja www.chas.lv ja vene turismiportaalis www.tourout.ru. Vene turismiajakiri «Le voyageur» avaldas reklaamartikkel Narvast (tiraaž 25 000), kanal „Iskusstvo" näitas videoklippi Narva Bikefest üritusest ja raadio „Peterburg" kuulajad said infot Narva ja linnas toimuvate ürituste kohta. Planeeritud on veel kajastada infot turismiajakirjas "Industria turisma i kulturõ" (tiraaž 4 500).

Täiendavat infot pressireiside kohta on võimalik saada Narva turismi koduleheküljel www.tourism.narva.ee „Narva pressireisid" rubriigis.

Augustis ja septembris toimusid tutvustusreisid turismifirmadele. 24 osalejat tutvusid linnadega, majutuskohtadega, vaatamisväärsustega, külastasid Narva linnust ja Kunstigaleriid ning samuti üritustega, mis toimusid reiside ajal - ajalooline festival „Narva lahing" Narvas ja „Silmude festival" Narva-Jõesuus.

Kõik tutvustusreisidel osalejad jäid rahule nii kavaga kui ka üritustega. Mõned reisifirmad juba hakkasid pakkuma turismipakette Narva, teised täiendasid olemasolevaid pakette, lisades neid üritusi, milles nad osalesid ise tutvustusreisi raames. Mõned reisifirmad hakkavad koostama turismipakette määratud üritusteks, näiteks „Narva lahing". Samuti olid sõlmitud koostöölepingud Narva majutuskohtadega.
Peale ülaltoodud üritusi lisati Narva turismi koduleheküljele www.tourism.narva.ee info kahes keeles - rootsi ja norra ning turismikaart marsruutidega inglise keeles.