Ekraanitõmmis

Oodatakse erinevaid ideid ja arvamusi, milline võiks olla loodava ühisvalla nimi, teatas Rõuge vallavalitsus. Laekunud ettepanekud vaatab läbi ühinemise juhtrühm ning vajadusel suunatakse nimevariandid novembris 2016 toimuvale haldusreformi rahvahääletusele.

Vastavalt kohanimenõukogu soovitusele tuleks eelistada pika järjepideva traditsiooniga maa-alaliste üksuste või looduspiirkondade nimesid. Nimi peaks olema piirkonda iseloomustav või selline, mille järgi piirkonda laiemalt tuntakse. Hoiduda tuleks sidekriipsuga ühendatud ja liiga pikkadest ning meelevaldse mehaanilise liitmise teel saadud nimedest (nt valdade nimede esitähed).

Ideid oodatakse 15. septembri kella 14-ni e-posti aadressile haldusreform@gmail.com. Samuti võib oma ettepaneku saata viie vallavalitsuse postiaadressil või tuua vallamajja. Ettepanekule tuleb lisada oma nimi ja kontaktandmed, paberil laekuvad ettepanekud tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel on märksõna „Nimeidee konkurss”. Iga idee esitajal on õigus esitada kuni 3 nimeettepanekut ning loosi lähevad auhinnad